Pratenichki sostav
 
Пратенички состав
Комисија за монетарно-кредитна политика и банкарство Комисијата за монетарно - кредитна политика и банкарство има претседател и десет члена од редот на пратениците во Собранието на Република Македонија и три члена од редот на научните и стручните работници.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат на:

-монетарно-кредитната и девизната политика;

-банкарскиот систем;

-хартиите од вредност;

-девизниот систем;

-кредитни односи со странство и

-други прашања што се однесуваат на монетарно-кредитната политика и банкарството.


Претседател: Андов Стојан 
 

        Членови: Ставрев Милан 
                         Ќосев Слободан  
                         Панчев Ванчо 
                         Трајков Горанчо 
                         Петров Чедо  
                         Бузлевски Димитар 
                         Фити Таки 
                         Бајрами Фадил 
                         Иванов Љубисав 
 
 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.