Совет на Собранискиот канал

документи

Советот за подршка на Собраниски канал е посебно работно тело на Собранието на Република Македонија кое, согласно Одлуката за основање (Сл. весник бр. 07/2006 година)  ги има следните задачи:

  • ги разгледува и усвојува реализацијата на програмата, финансиското и инвестиционото работење во тековната година;
  • предлага и усвојува програмски, финансиски и инвестиционен план на Собранискиот канал за наредната година и 
  • обезбедува емитување на активностите на Собранието на Република Македонија преку програмискиот сервис- Собранискиот канал.


                           Претседател:  РАФИС АЉИТИ
     

                                     Членови:  ИЛИЈА ДИМОВСКИ
                                                        ЛИЛЈАНА ПОПОВСКА
                                                        АВДИЈА ПЕПИЌ
                                                        ХРИСТИНА РУНЧЕВА
                                                        ТАЛАТ ЏАФЕРИ
                                                        ВЕСНА БЕНДЕВСКА
                                                        ЕМИЛИЈАН СТАНКОВИЌ
                                                        ГОРАН МИСОВСКИ
                                                        РОЗА ТОПУЗОВА КАРЕВСКА
                                                        ДАУТ РЕЏЕПИ
 

Click