Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE

KOMISIONI PËR ÇËSHTJE EVROPIANE

 

E-posta: kep@sobranie.mk 

Komisioni ka kryetar, 12 anëtarë dhe zëvendësit e tyre.

Komisioni i shqyrton çështjet lidhur me: 

  • ndjekjen e zbatimit të Strategjisë nacionale për eurointegrim të Republikës së Maqedonisë në Bashkimin Evropian dhe rregullisht e informon kuvendin për zbatimin e saj; 
  • ndjekjen e përmbushjes së obligimeve që dalin nga marrëveshjet ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe Bashkimit Evropian dhe realizimin e programeve dhe akteve tjera të institucioneve të Bashkimit Evropian, duke i
  • përfshirë edhe programet për ndihmë financiare; 
  • ndjekjen dhe nxitjen e procesit të harmonizimit të legjislacionit të Republikës së Maqedonisë me legjislacionin e Bashkimit Evropian, si dhe propozon masa për progresin e procedurave për harmonizim, jep mendime dhe propozime për aktivitetet e trupave tjerë punues të Kuvendit dhe e drejton vëmendjen e tyre në çështje të lidhura me pranimin e Republikës së Maqedonisë në anëtarësim në Bashkimin Evropian;   
  • ndjekjen e aktiviteteve të Qeverisë dhe organeve të administratës shtetërore në lidhje me pranimin e Republikës së Maqedonisë në anëtarësim në Bashkimin Evropian dhe në lidhje me të jep mendime dhe rekomandime; 
  • analizimin e pasojave nga aderimi i Republikës së Maqedonisë në anëtarësim në Bashkimin Evropian dhe përgatit raporte në lidhje me të njëjtat; 
  • informimin e rregullt të Kuvendit për të gjitha çështjet e lidhura me integrimin evropian, posaçërisht edhe përmes grumbullimit të informatave, literaturës dhe dokumenteve tjera të lidhura me Bashkimin Evropian; 
  • propozimin dhe realizimin e aktiviteteve të drejtuara drejtë informimit të opinionit për proceset e integrimit evropian; 
  • bashkëpunimin me komisionet adekuate të vendeve tjera dhe   
  • shqyrton çështje të tjera në lidhje integrimin evropian dhe pranimin e Republikës së Maqedonisë në anëtarësim në Bashkimin Evropian.         
Kryetar:  ARTAN GRUBI 
Zëvendëskryetar: VESEL MEMEDI
Anëtarë: 1. JULIANA NIKOLLOVA
2. TATJANA PRENTOVIQ
3. LIDIJA TASEVSKA
4. SLLAVICA SHUMANSKA-MITEVA
5. BETIANE KITEV 
6. NIKOLLA POPOVSKI  
7. TRAJÇO DIMKOV
8. JUSUV HASANI  
9. SASHO VASILEVSKI
10. MAGDALENA MANASKOVA
11. 
12. JAGODA SHAHPASKA 
13. FADIL ZENDELI
14. SHPRESA HADRI
Zëvendësanëtarë: 1. IVANA TUFELXHIQ
2.  
3. RISTE TASHEV
4. BETI RABAXHIEVSKA-NAUMOVSKA 
  5. SNEZHANA KALESKA-VANÇEVA
6. HARI LLOKVENEC
7. EJUP ALIMI
8. ANTONIO MILLOSHOSKI
9. EMIL DIMITRIEV
10. ELIZABETA KANÇESKA-MILEVSKA  
11. SLLAGJANA MITOVSKA 
12. VLLADANKA AVIROVIQ 
13. ZHAKLINA PESHEVSKA  
14. AFRIM GASHI 
 
a

Na ndiqni në:

Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.