Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE

Komisioni për Çështje Kushtetuese

 

E-posta: k-ustav@sobranie.mk

Komisioni ka kryetar, gjashtëmbëdhjetë anëtarë dhe zëvendësit e tyre.

Komisioni i shqyrton çështjet lidhur me:

  • zbatimin e Kushtetutës; 
  • propozimet për ndryshimin dhe plotësimin e Kushtetutës; 
  • çështjet e parimore të karakterit kushtetues në lidhje me miratimin dhe ekzekutimin e ligjeve dhe dispozitave dhe akteve tjera
  • vendosjen e bashkëpunimit ndërkombëtar për çështje që janë me karakter kushtetues dhe
  • çështjet tjera të karakterit kushtetues.                         
Kryetar: TALAT XHAFERI
Zëvendëskryetar: XHEVAT ADEMI
Anetarë: 1. BETIANE KITEV
2. ENES IBRAHIM 
3. SONJA MIRAKOVSKA
4. SAMKA IBRAIMOSKI
5. LILJANA POPOVSKA
6. Aneta Simeska-Dimoska
7. Tatijana Lallçevska
8. SURIJA RASHIDI
9. 
10. TRAJKO VELJANOVSKI
11. DIMITAR STEVANANXHIJA
12. NADA CIPUSHEVA 
13. DAFINA STOJANOSKA
14. IVAN STOILKOVIQ
15. STOJAN MILLANOV
16. FADIL ZENDELI 
Zëvendësanëtarë: 1. MILEVA GJORGIEVA
2. ILIJA NIKOLLOVSKI
3. LIDIJA TASEVSKA
4. MUHAMED ZEQIRI 
5. FERID MUHIQ
6. AGIM MURTEZANOV
7. AGIM SHAQIRI
8. ZIADIN SELA
9. EMIL DIMITRIEV
10. AMDI BAJRAM
11. BLLAGOJA DESPOTOSKI
12. VLLADANKA AVIROVIQ
13. DRAGAN CUKLEV
14. 
15. SASHO VASILEVSKI
16. AFRIM GASHI 
 
a

Na ndiqni në:

Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.