Нова Стратегија за еднакви можности на жените и мажите 2010...Понеделник, 20 декември 2010

Нова Стратегија за еднакви можности на жените и мажите 2010-2014

Ќе се постават нови цели за бројот на жените на повисоките и средните менаџерски позиции. Еднаквите можности систематски треба да се интегрираат во човечките ресурси на секој генерален директорат на Европската комисија. Секој оддел на Европската комисија ќе треба да подготви план за постигнување на целите, а ќе следат и редовни ревизии преку Генералниот директорат за човечки ресурси.

Прочитај повеќе

Европска граѓанска иницијатива 15,12,10...Среда, 15 декември 2010 година

Европска граѓанска иницијатива

На состанокот одржан во Брисел на 14 декември оваа година, Советот за општи работи на ЕУ го поддржа договорот постигнат меѓу Европскиот парламент и Европската комисија во врска со нацрт-регулативата за Европската граѓанска иницијатива. Со нацрт-регулативата се утврдуваат постапките и условите за спроведување на граѓанската иницијатива. Предложената иницијатива мора да биде во рамките на областа која е во надлежност на ЕУ и во согласност со вредностите на Унијата.

Прочитај повеќе

Конференција на ОН посветена на климатските промени 14,12,1...Вторник, 14 декември 2010 година

Конференција на Обединетите нации посветена на климатските промени

Од 29 ноември до 10 декември оваа година во Канкун, Мексико се одржа Конференција на ОН за климатските промени. На крајот на конференцијата, на 11 декември беше донесен балансиран пакет на одлуки со кои владите ја зацврстуваат определбата за пониски емисии на јаглерод во иднина како и поддршка за засилено дејствување кон климатските промени во светот.

Прочитај повеќе

Одбележување на Денот на човековите права 10.12.10...Петок 10 декември 2010 година

Одбележување на Денот на човековите права

Денеска во светот се одбележува Денот на човековите права. Принципите на слобода, демократија, почитување на основните човекови права и слободи и владеењето на правото се неразделиви принципи во процесот на европска интеграција и предуслов за мир, развој и безбедност во секое општество.

Прочитај повеќе

Одобрен пакет за финансиска супервизија 03,12,10...Петок, 3 декември 2010 година

Одобрен пакет за финансиска супервизија

Претседателот на Европскиот парламент г.Јержи Бузек и државниот секретар за европски работи г. Оливер Частел, на 24 ноември потпишаа низа законодавни акти, донесени по принципот на со-одлучување, меѓу кои и пакетот на закони за финансиска супервизија.

Прочитај повеќе

Извештај за вработеноста во Европа за 2010 29.11.10...Понеделник, 29 ноември 2010 година

Извештај за вработеноста во Европа за 2010

Европскиот комесар за вработување, социјални работи и инклузија, г. Лазло Андор, на 25 ноември оваа година, го презентираше Годишниот извештај за вработеноста во Европа. Во Извештајот за 2010 година даден е сеопфатен преглед на динамиката на вработувања во ЕУ за текот на кризата, анализа на преземените мерки на пазарот на труд од страна на земјите-членки и проценка на можностите за зајакнување на мерките. Во Извештајот се анализирани ефектите од привремените и постојаните договори за вработување, особено во однос на младите луѓе

Прочитај повеќе

Самит посветен на рамноправноста 17,11,10 НСЕИ...Среда, 17 ноември 2010 година

Самит посветен на рамноправноста

На 15 и 16 ноември оваа година, во Брисел се одржа Четвртиот самит посветен на рамноправноста, во рамките на Белгиското претседателство со ЕУ. Во фокусот на Самитот беше борбата против дискриминацијата и промовирање на еднаквоста на работното место

Прочитај повеќе

Десетта Конференција на Страните на Конвенцијата за биолошк...Понеделник, 1 ноември 2010 година

Десетта Конференција на Страните на Конвенцијата за биолошки диверзитет

Во рамките на одбележувањето на Меѓународната година на биодиверзитет, во Нагоја, Јапонија од 18 до 29 октомври 2010 година, Конвенцијата за биолошки диверзитет (CBD) ја одржа Десеттата Конференција. На Конференцијата учествуваа повеќе од 10.000 претставници од 192 земји како и од Европската унија. Целта на Конференцијата е да се постават нови цели за заштита и одржливо користење на биодиверзитетот за наредните 10 години, и да се развие визијата за 2050

Прочитај повеќе

Подобра примена на правото на Заедницата НСЕИ 19,10,10...Вторник, 19 октомври 2010 година

Подобра примена на правото на Заедницата

Европската комисија на 1 октомври оваа година презентираше Годишен извештај за следење на примената на правото на Заедницата за 2009 година. Обрската на Комисијата секоја година да презентира годишен извештај е согласно барањето на Европскиот парламент од 1984 година. 

Прочитај повеќе

Нови упатства за усогласување на политиките на рударство и ...Среда, 13 октомври 2010

Нови упатства за усогласување на политиките на рударство и биодиверзитет

Европската комисија на 4 октомври објави нови упатства за појаснување на правилата кои се применуваат во индустријата за експлоатација на природни ресурси во заштитени природни подрачја. Со порастот на побарувачката на суровини во Унијата, пристапот до расположливо земјиште за експлоатација е прашање на кое му се посветува сè поголемо внимание. Економските импликации од оваа индустрија се мошне големи, во 2007 година во овој сектор биле вработени околу 290.000 луѓе.

Прочитај повеќе

Нови правила за капиталните побарувања и политиките на надо...Среда, 13 октомври 2010 година

Нови правила за капиталните побарувања и политиките на надоместоци во банкарскиот сектор

Советот на Европската унија на 11 октомври 2010 година усвои директива за измени на Директивата 2006/48/ЕС и Директивата 2006/49/ЕС, која има за цел зајакнување на капиталните побарувања и објавувања за портфолијата за тргување и за инструментите за реосигурување во банкарскиот сектор.

Прочитај повеќе

Состанок на високо ниво за милениумските развојни цели 24,0...Петок, 24 септември 2010

Состанок на високо ниво за милениумските развојни цели

Од 20 до 22 септември оваа година во Њујорк се одржа самит на Обединетите нации, на кој светските лидери преговараа за милениумските развојни цели до 2015 година. Тридневниот самит заврши со усвојување на глобален акционен план за исполнување на осумте цели против сиромаштијата до 2015 година.

Прочитај повеќе

Европска стратегија за биоекономија базирана на знаење 20.0...Понеделник, 20 септември 2010 година

Европска стратегија за биоекономија базирана на знаење

Клучна улога во новата ЕУ стратегија 2020 ќе има биоекономијата базирана на знаење. Стратегијата ќе обезбеди биолошки решенија за: храната, енергетската криза, намалување на климатските промени и зачувување на биодиверзитетот преку технологијата и индустриската биотехнологија. Биоекономијата како дел од ЕУ стратегијата 2020, е во насока на обезбедуање на нова одржлива, социјална и пазарна економија, позелена економија и напредок обезбеден преку иновации и подобро користење на ресурсите и знаењето, односно науката.

Прочитај повеќе

Европска недела на мобилност 10.09.10...Петок, 10 септември 2010

Европска недела на мобилност

Европската недела на мобилност, која се организира од 2002 година, ќе се одржи и годинава од 16 до 22 септември. Целта на кампањата е подигнување на свеста на граѓаните за потребата да се дејствува против загадувањето предизвикано од зголемувањето на сообраќајот во урбаните средини и поттикнување да ги променат навиките за индивидуален транспорт, односно да се пренасочат кон алтернативни начини на превоз кои помалку или воопшто не предизвикуваат загадување на околината.

Прочитај повеќе

Постигнат договор за иднината на финансискиот надзор во ЕУ ...Вторник, 7 септември 2010 година

Постигнат договор за иднината на финансискиот надзор во ЕУ

Преговорите меѓу владите на земјите-членки на ЕУ, Европскиот парламент и Европската комисија, на 2 септември, резултираа со постигнување на договор за иднината на финансискиот надзор во ЕУ. Финансиската и економската криза покажа дека одредени банки и други финансиски институции може да предизвикаат сериозни последици за економијата на ЕУ и европските граѓани.

Прочитај повеќе
1234     
Click