Делегации

Делегација во Интерпарламентарната унија (ИПУ)


Делегацијата во Интерпарламентарната унија се состои од Претседателот на Собранието, кој е шеф на Делегацијата и шест члена.

Шеф на Делегацијата: Трајко Вељаноски
   Членови: 1. Илија Димовски
2. Талат Џафери
3. Горан Сугарески
4. Имер Алиу
5.
6.
Click