Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE

KOMISIONI PËR SHËNDETËSI

 

E-posta: k-zdravstvo@sobranie.mk 

Komisioni ka kryetar, dhjetë anëtarë dhe zëvendësit e tyre.

Komisioni i shqyrton çështjet lidhur me:

  • mbrojtjen shëndetësore të popullsisë; sigurimin shëndetësor; 
  • mbrojtjen e popullsisë nga sëmundjet ngjitëse, nga ndikimi i dëmshëm i gazrave, rrezatimi jonizues dhe zhurma, ndotjen e ajrit, ujit, tokës dhe prodhimeve shtazore; 
  • mbrojtjen nga sëmundjet e varësisë dhe nga SIDA;  
  • gjendjen higjiene-epidemike; 
  • prodhimtarinë, qarkullimin dhe furnizimin me barna, mjetet ndihmëse mjekuese dhe mjetet ndihmëse medicionale, pajisjet medicionale, institutet dhe materialet sanitare, helmet dhe drogat dehëse; 
  • mbikëqyrjen sanitare dhe shëndetësore
  • vendosjen e bashkëpunimit ndërkombëtar për çështje që kanë të bëjnë me shëndetësinë dhe
  • çështjet tjera që kanë të bëjnë me shëndetësinë.   

 

Kryetar: MIRSADA EMINI - ASANI
 Zëvendëskryetar: JAGODA SHAHPASKA
Anëtarë: 1. BETI RABAXHIEVSKA-NAUMOVSKA
2. MAJA MORAÇANIN  
3. KATERINA KUZMANOVSKA
4. RISTE TASHEV
5. MERI LLAZAROVA 
6. ZORAN GJORGJIEVSKI
7. SASHO VASILEVSKI 
8. GORAN MANOJLLOSKI
9. LUBEN ARNAUDOV 
10. VANKOVER MANÇEV 
Zëvendësanëtarë: 1. PANÇE IVANOV 
2. 
3. SASHKO KOSTOV 
4. KETI SMILESKA
5. REXHAIL ISMAILI 
6. DRAGAN CUKLEV
7. VESNA PEMOVA 
8. NOLLA ISMAJLLOSKA-STAROVA 
9. JUSUV HASANI 
10. DAFINA STOJANOSKA         
 
a

Na ndiqni në:

Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.