Seanca e 84 -t#...E hënë, 14 dhjetor 2009, ora 12:00, Salla 1

SEANCA E TETËDHJETEKATËR E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Lexo më shumë

Seanca e 80-t#, vazhdimi i par#...Pas mbarimit të seancës së 85-të, vazhdon me punë

SEANCA E TETËDHJETË E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

(e filluar më 16.11.2009) (vazhdimi i parë) 

Lexo më shumë

Seanca e 85-t#...E hënë, 14 dhjetor 2009, 13:00 ora, Salla 1

SEANCA E TETËDHJETEPESTË E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Lexo më shumë

Seanca e 85-t# 16.12.09...E mërkurë, 16 dhjetor 2009, ora 12.00, Salla 1

SEANCA E TETËDHJETEPESTË E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

(e filluar më 14.12.2009)(vazhdimi i dytë) 

Lexo më shumë

Seanca e 86-t#...E martë, 22 dhjetor 2009, ora 12:00, Salla 1

SEANCA E TETËDHJETEGJASHTË E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Lexo më shumë

KOMISIONI PER BUJQESI, PYLLTARI DHE EKONOMI TE UJERAVE 16.1...E mërkurë, 16 dhjetor 2009, ora 11:00, Salla 4

KOMISIONI PËR BUJQËSI, PYLLTARI DHE EKONOMI TË UJËRAVE

Lexo më shumë

KESHILLI NACIONAL PER EUROINTEGRIME 15.12.09...E martë, 15 dhjetor 2009, ora 11:00, Salla kushtetuese

KËSHILLI NACIONAL PËR EUROINTEGRIME

Lexo më shumë

SEANCA E TETEDHJETEPESTE 15.12.09...E martë, 15 dhjetor 2009, ora 12.00, Salla 1

SEANCA E TETËDHJETEPESTË E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

(e filluar më 14.12.2009)(vazhdimi i parë) 

Lexo më shumë

KOMISIONI PER PUNE DHE POLITIKE SOCIALE 18.12.09...E premte, 18 dhjetor 2009, ora 12:00, Salla 4

KOMISIONI PËR PUNË DHE POLITIKË SOCIALE

Lexo më shumë

KOMISIONI PER TRANSPORT, LIDHJE DHE EKOLOGJI 21.12.09...E hënë, 21 dhjetor 2009, ora 10:00, Salla 4

KOMISIONI PËR TRANSPORT, LIDHJE DHE EKOLOGJI

Lexo më shumë
1...345...50                                                   
Click