Seanca e 2-t#...E mërkurë, 6 korrik 2011, ora 12:00, Salla1

SEANCA E DYTË E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Lexo më shumë

Seanca e 5-t#...E mërkurë, 13 korrik 2011, Ora 12:00, Salla 1

SEANCA NR. 5 E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Lexo më shumë

KOMISIONI PER MUNDESI TE BARABARTA TE FEMRAVE DHE MESHKUJVE...E enjte, 29 dhjetor 2011, ora 10:00, Salla 4

KOMISIONI PËR MUNDËSI TË BARABARTA TË FEMRAVE DHE MESHKUJVE

Lexo më shumë

Seanca e 19-t#...E enjte, 29 dhjetor 2011, ora 11:00, Salla1

SEANCA E NËNTËMBËDHJETË E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Lexo më shumë

MBLEDHJA NR. 20 E KOMISIONIT JURIDIK LIGJVENES 28.12.11...E mërkurë, 28 dhjetor 2011, ora 14:00, Salla 3

MBLEDHJA NR. 20 E KOMISIONIT JURIDIK LIGJVËNËS

(e filluar më 23.12.2011)(vazhdim i parë)

Lexo më shumë

SEANCA NR. 18 E 7 prod 28.12.11...E mërkurë, 28 dhjetor 2011, ora 12:00, Salla 1

SEANCA NR. 18 E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

(e filluar më 19.12.2011)(vazhdim i shtatë)

Lexo më shumë

MBLEDHJA NR. 13 E KOMISIONIT PER TRANSPORT, LIDHJE DHE EKOL...E mërkurë, 28 dhjetor 2011, ora 10:00, Salla 4

MBLEDHJA NR. 13 E KOMISIONIT PËR TRANSPORT, LIDHJE DHE EKOLOGJI

(e filluar më 23.12.2011)(vazhdim i dytë)

Lexo më shumë

MBAJTJA E MBLEDHJES TEMATIKE TE PUNES ME SHEFAT E PERFAQESI...E mërkurë, 28 dhjetor 2011, ora 13:50 - 14:30, Salla "Boris Trajkovski"

MBAJTJA E MBLEDHJES TEMATIKE TË PUNËS ME SHEFAT E PËRFAQËSIVE DIPLOMATIKE - KONSULLORE TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

- Takim me z. Trajko Veljanoski, kryetar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë dhe përfaqësuesit e Komisionit për Politikë të Jashtme të Kuvendit.

Lexo më shumë

KOMISIONI PER TRANSPORT, LIDHJE DHE EKOLOGJI II 27.12.11...E martë, 27 dhjetor 2011, ora 14:00, Salla 4

KOMISIONI PËR TRANSPORT, LIDHJE DHE EKOLOGJI

(e filluar më 23.12.2011) (vazhdim i dytë)

Lexo më shumë

SEANCA NR. 18 VI 27.12.11...E martë, 27 dhjetor 2011, ora 12:00, Salla 1

SEANCA NR. 18 E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

(e filluar më 19.12.2011) (vazhdim i gjashtë)

Lexo më shumë
123...31                                
Click