KOMISIONIT JURIDIK-LIGJVENES I prod 25.1.11...Pas përfundimit të mbledhjes së 107-të vazhdon mbledhja e 106-të e

KOMISIONIT JURIDIK-LIGJVËNËS

(e filluar më 20.1.2011) (vazhdimi i dytë)

Lexo më shumë

KOMISIONI PER TRANSPORT, LIDHJE DHE EKOLOGJI 25.1.11...E martë, 25 janar 2011, ora 10:00, Salla „Boris Trajkovski“

KOMISIONI PËR TRANSPORT, LIDHJE DHE EKOLOGJI

(e filluar më 24.01.2011) (vazhdimi i parë)

Lexo më shumë

KOMISIONI JURIDIK-LIGJVENES 25.01.11...E martë, 25 janar 2011, ora 14:00, Salla 4

KOMISIONI JURIDIK-LIGJVËNËS

Lexo më shumë

Seanca e 135-t# 24.1.11...E hënë, 24 janar 2011, ora 11:00, Salla 1

SEANCA E NJËQINDETRIDHJETEPESTË E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Lexo më shumë

MBLDHJA NR. 106 E KOMISIONIT JURIDIK LIGJVENES 21.01.11...E premte, 21 janar 2011, Ora 11:00, Salla 4

MBLDHJA NR. 106 E KOMISIONIT JURIDIK LIGJVËNËS

Lexo më shumë

KESHILLI NACIONAL PER EUROINTEGRIME 21.01.11...E premte, 21 janar 2011, Ora 11:00, Salla e Qeverisë

MBLEDHJA NR. 19 E KËSHILLIT NACIONAL PËR EUROINTEGRIME

Lexo më shumë

Seanca e 133-t#...E hënë, 10 janar 2011, ora 12:00, Salla 1

SEANCA E NJËQINDETRIDHJETËETRETË E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Lexo më shumë

Seanca e 134-t#...E hënë, 10 janar 2011, ora 14:00, Salla 1

SEANCA E NJËQINDETRIDHJETËEKATËRT E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Lexo më shumë

KOMISIONI JURIDIK-LIGJVENES 20.1.11...E enjte, 20 janar 2011, ora 13:30, Salla e Qeverisë

KOMISIONI JURIDIK-LIGJVËNËS

Lexo më shumë

KOMISIONI JURIDIK-LIGJVENES I prod. 20.1.11...E enjte, 20 janar 2011, ora 13:00, Salla e Qeverisë

KOMISIONI JURIDIK-LIGJVËNËS

(e filluar më 14.01.2011) (vazhdimi i parë)

Lexo më shumë
1...181920...22                       
Click