KOMISIONI PER FINANCIM DHE BUXHET – MBLEDHJA E 90-te 20.1....Pas përfundimit të mbledhjes fillon

KOMISIONI PËR FINANCIM DHE BUXHET – MBLEDHJA E 90-të

Lexo më shumë

KOMISIONI PER CESHTJE EVROPIANE 20.01.11...E enjte, 20 janar 2011, ora 10:00, Salla 4

KOMISIONI PËR ÇËSHTJE EVROPIANE

Lexo më shumë

KOMISIONI PER BUJQESI, PYLLTARI DHE EKONOMINE E UJERAVE 21....E premte, 21 janar 2011, ora 11:00, Salla "Boris Trajkovski"

KOMISIONI PËR BUJQËSI, PYLLTARI DHE EKONOMINË E UJËRAVE

Lexo më shumë

MBLEDHJA NR. 67 E KOMISIONIT PER CESHTJE EVROPIANE 18.01.11...E martë, 18 janar 2011, Ora 14:00, Salla e Qeverisë

MBLEDHJA NR. 67 E KOMISIONIT PËR ÇËSHTJE EVROPIANE

Lexo më shumë

KOMISIONI PER TRANSPORT, LIDHJE DHE EKOLOGJI 24.01.11...E hënë, 24 janar 2011, ora 11:00, Salla 4

KOMISIONI PËR TRANSPORT, LIDHJE DHE EKOLOGJI

Lexo më shumë

KOMISIONI PER CESHTJE KUSHTETUESE 17.01.11...E hënë, 17 janar 2011, ora 12:00, Salla 4

KOMISIONI PËR ÇËSHTJE KUSHTETUESE

Lexo më shumë

KOMISIONI PER FINANCIM DHE BUXHET 20.01.11...E enjte, 20 janar 2011, ora 12:00, Salla 3

KOMISIONI PËR FINANCIM DHE BUXHET

Lexo më shumë

KOMISIONI PER CESHTJE EKONOMIKE 14.01.11...E premte, 14 janar 2011, ora 10:00, Salla "Boris Trajkovski"

KOMISIONI PËR ÇËSHTJE EKONOMIKE

(e filluar më 13.01.2011)(vazhdimi i parë)

Lexo më shumë

KOMISIONI JURIDIK-LIGJVENES 14.01.11...E premte, 14 janar 2011, ora 11:00, Salla 4

KOMISIONI JURIDIK-LIGJVËNËS

Lexo më shumë

KOMISIONI PER CESHTJE EKONOMIKE 13.01.11...E enjte, 13 janar 2011, ora 11:00, Salla "Boris Trajkovski"

KOMISIONI PËR ÇËSHTJE EKONOMIKE

Lexo më shumë
1...19202122                       
Click