Претходни потпретседатели на Собранието на Република Северна Македонија
 

2020-2024

Горан Мисовски ( 23.12.2020-14.6.2024)

Хусни Исмаили  (28.10.2022-14.6.2024)


2016-2020

Горан Мисовски (20.2.2018 - 4.8.2020)

Фросина Ташевска-Ременски (20.2.2018 - 4.8.2020)

Зекир Рамчиловиќ (13.11.2019 - 4.8.2020)

Весел Мемеди (20.2.2018 - 9.7.2019)


2014-2016

Антонијо Милошоски (2.7.2014 - 30.12.2016) 

Рафис Аљити (2.7.2014 - 30.12.2016)

Рената Дескоска 


2011-2014

Светлана Јакимовска (12.07.2011 - 2.07.2014)

Сузана Салиу (12.07.2011 - 2.07.2014)

Јани Макрадули (12.07.2011 - 2.07.2014)


2008-2011

Светлана Јакимовска (31.07.2008 - 25.06.2011)

Рафис Аљити (31.07.2008 - 25.06.2011)

Јани Макрадули (25.08.2008 - 25.06.2011)


2006-2008

Благој Зашов (25.12.2007 - 21.06.2008)

Бесим Догани (30.11.2006 - 21.06.2008)

Иван Анастасовски (30.11.2006 - 04.12.2007)


2002-2006

Гзим Острени (24.01.2005 - 26.07.2006)

Слободан Најдовски (6.12.2004 - 26.07.2006)

Хисни Шаќири (18.11.2003 - 24.01.2005)

Агрон Буџаку (23.01.2003 - 26.07.2006)

Лилјана Поповска (23.01.2003 - 6.12.2004)


1998-2002

Оломан Сулејмани  13.05.2001

Звонко Мирчевски   13.05.2001

Илијаз Халими          30.11.1998

Томислав Стојановски   30.11.1998


1994-1998

Џеладин Мурати (4.09.1996 - 19.11.1998)

Блаже Филиповски (27.12.1995- 19.11.1998)

Киро Поповски (24.11.1994 - 29.11.1995)

Абдурахман Алити (24.11.1994 -19.11.1998)

Тито Петковски (24.11.1994-06.03.1996)


1991-1994

Киро Поповски (25.01.1991-19.11.1994)

Тито Петковски (25.01.1991-19.11.1994)

Џеладин Мурати (25.01.1991-19.11.1994)

Драги Арсов (25.01.1991-5.12.1991)

Click