СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


Комисија за локална самоуправа


Комисијата има претседател, дванаесет членови и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат на:

  • локалната самоуправа;
  • територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија;
  • следењето на развојот и мерките за унапредување на локалната самоуправа;
  • следењето на состојбата на територијалната организација и на стандардите за големината , населението и потребите на локалната самоуправа;
  • следењето на системот , политиката , мерките и инструментите за остварување порамномерен регионален развој и
  • следење на остварувањето и користењето на средствата наменети за рамномерен регионален развој.

                           Претседател: ЏЕВАТ АДЕМИ

Заменик на претседателот: РЕЏАИЉ ИСМАИЛИ

                                     Членови: ВАСИЛ ПИШЕВ
                                                       ВАСКО ПАШОВСКИ
                                                       ВАСКО МИЦЕВСКИ
                                                       ЦЕНА МАТЕВСКА-ДУЗА
                                                       БЕТИ КУЗМАНОВСКА
                                                       ТОНИ ТРАЈАНОВСКИ
                                                       СВЕТЛАНА МАЗГАЛОСКА-ВУЧЕТИЌ
                                                       ПАНЧЕ ОРЦЕВ
                                                       САМКА ИБРАИМОСКИ
                                                       РЕЈХАН ДУРМИШИ
                                                       ИРФАН ДЕАРИ
                                                       БЕКИМ ЌОКУ

      Заменици на членовите: НАДА СТАНЧЕВСКА
                                                      МИЛЕ ПАЧЕМСКИ
                                                      ЛИЛЈАНА КУЗМАНОВСКА
                                                      ХАРАЛАМПИЕ ШОКАРОВСКИ
                                                      ДАРКО ДИМИТРИЕВСКИ
                                                      ДИМЕ МАЏОВСКИ
                                                      БЛАГОЈА СТОЈАНОВСКИ
                                                      ГОЛУПЧО АНГЕЛОВ
                                                      ФИЈАТ ЦАНОСКИ
                                                      ДИВНА ЈОВКОВСКА-ЕФТИМОСКА
                                                      НЕЏАТИ ЈАКУПИ
                                                      ГАЗМЕНД АЛИЈИ

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.