СТРАТЕГИЈА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА ЗА КОНКУРЕНТЕН ТРАНСПОРТЕН С...Вторник, 29 март 2011 година

СТРАТЕГИЈА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА ЗА КОНКУРЕНТЕН ТРАНСПОРТЕН СИСТЕМ ДО 2050 ГОДИНА - ВИЗИЈА ЗА МЕЃУСЕБНО ПОВРЗАНА ЕВРОПА

Европската комисија, на 28 март годинава, усвои сеопфатна стратегија за конкурентен транспортен систем со цел создавање на единствена европска транспортна област, целосно интегрирана транспортна мрежа со поголема конкуренција, за зголемување на мобилноста и отстранување на пречкитe во повеќе клучни области.

Прочитај повеќе

Агенција за соработка на енергетските регулатори 04.03.11...Петок, 4 март 2011 година

Агенција за соработка на енергетските регулатори - нов поттик за внатрешниот пазар на Унијата

На 3 март 2011 година, европскиот комесар за енергетика, г.Гинтер Ојтингер и премиерот на Република Словенија, г.Борут Пахор, на свечена церемонија ја официјализираа работата на Агенцијата за соработка на енергетските регулатори (ACER), со седиште во Љубљана.

Прочитај повеќе

Годишен повик на Европската комисија за финансирање на прое...Четврток, 3 март 2011 година

Годишен повик на Европската комисија за финансирање на проектни предлози во рамки на Програмата „Живот плус“

Европската комисија на 26 февруари 2011 година го објави петтиот по ред годишен повик за финансирање на проектни предлози во рамките на Програмата „Живот плус“, која претставува Европски финансиски инструмент за животна средина, воведен со Регулативата бр.614 од 9 јуни 2007 година.

Прочитај повеќе

КОХЕЗИОНА ПОЛИТИКА-ГЛАВЕН ДВИГАТЕЛ НА РАСТОТ И КОНКУРЕНТНОС...Петок, 25 февруари 2011

КОХЕЗИОНА ПОЛИТИКА - ГЛАВЕН ДВИГАТЕЛ НА РАСТОТ И КОНКУРЕНТНОСТА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Советот на Европската унија усвои заклучоци во врска со Извештајот на Европската комисија во однос на економската, социјалната и територијалната кохезија во ЕУ, презентиран во ноември минатата година.

Прочитај повеќе

Регулатива за Европската граѓанска иницијатива 24,02,11...Четврток, 24 февруари 2011 година

Регулатива за Европската граѓанска иницијатива

Советот на Европската унија и Европскиот парламент дадоа „зелено светло“ на Европската граѓанска иницијатива, една од поважните новини во Лисабонскиот договор. На официјалната церемонија што се одржа на 16 февруари 2011 година во Стразбур, министерот за надворешни работи на Унгарија, г.Јанош Maртониј и претседателот на Европскиот парламент, г.Јержи Бузек, ја потпишаa Регулативата за Европската граѓанска иницијатива.

Прочитај повеќе

Потврдeни приоритетите за енергетската политика на Унгарско...Среда, 16 февруари 2011 година

Потврдeни приоритетите за енергетската политика на Унгарското претседателство

На 10 февруари годинава во Брисел се одржа Конференција на Европската мрежа на оператори за преносен систем на електрична енергија (ENTSO-E), на која присуствуваа претставници од 34 земји од Европа, со мисија да се промовира интеграцијата на европскиот енергетски пазар и подобрување на преносните мрежи.

Прочитај повеќе

Планови на Европската унија за заштита на децата и почитува...Петок, 18 февруари 2011 година

Планови на Еу за заштита на децата и почитување на нивните права во Европа и пошироко

Со правото на Европската унија, загарантирани се правата на децата. Со Повелбата за фундаменталните права, Унијата и нејзините земји-членки правно се обврзани да ги почитуваат правата на децата. Исто така, со Договорот од Лисабон, ЕУ ја промовира заштитата на правата на децата. Сите 27 земји-членки ја имаат ратификувано Конвенцијата на ОН за правата на децата. Европската стратегија 2020 ја поставува визијата за 21. век на Европа - подобро образование на децата и пристап до услугите.

Прочитај повеќе

Единствен пристап за квалитетно предучилишно образование 18...Петок, 18 февруари 2011 година

Единствен пристап за квалитетно предучилишно образование

Европската комисија на 17 февруари оваа година за прв пат промовираше акционен план со цел на секое дете да му се обезбеди подобар живот и да се постават темели за успешно доживотно учење, личен развој, социјална интеграција како и можности за вработување подоцна во животот.

Прочитај повеќе

Консултации за модернизација на Европскиот пазар на јавни н...Понеделник, 31 јануари 2011 година

Консултации за модернизација на Европскиот пазар на јавни набавки

Европската комисија на 27 јануари оваа година во Брисел одржа јавна консултација и отворена дебата со заинтересирани субјекти, посветена на модернизација на правилата, алатките и методите на јавните набавки.

Прочитај повеќе

Одбележан денот за заштита на личните податоци 31.01.11...Понеделник, 31 јануари 2011 година

Одбележан денот за заштита на личните податоци

На 28 јануари 2011 година, Советот на Европа и Европската комисија, во Брисел, по петти пат го одбележаа Денот на заштита на личните податоци. Заедничкиот состанок на високо ниво на СЕ и ЕК беше посветен на „Заштитата на личните податоци 30 години подоцна: од европските до меѓународните стандарди“, со што се одбележа триесетгодишнина од Конвенцијата (108) на Советот на Европа, за заштита на поединци во однос на автоматска обработка на лични податоци.

Прочитај повеќе

Европска година на волонтерството 10.01.11...

Понеделник, 10 јануари 2011 година

Европска година на волонтерството

Во текот на 2011 година ќе се спроведува кампањa со кoja во Европската унија ќе се одбележи волонтерската работа. Кампањата ќе биде во насока на поттикнување на волонтерството, ќе се потенцираат предизвиците со кои се соочуваат волонтерите.

Прочитај повеќе

Унгарското претседателство со Советот на Европската унија 0...Вторник, 4 јануари 2011 година

Унгарското претседателство со Советот на Европската унија

Агендата на програмата на Унгарското претседателство суштински е дефинирана од потребата за справување со последиците на економската криза и воведување на нови форми на соработка.

Прочитај повеќе
12   
Click