СИЛЕН ПОТТИК ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЗАШТЕДА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ...Петок, 24 јуни 2011 година

СИЛЕН ПОТТИК ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЗАШТЕДА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

Европската комисија во март оваа година објави План за енергетска ефикасност како инструмент за активирање на процесот на обнова кај јавниот и приватниот сектор за градење, подобрување на енергетските перформанси на корисничките уреди и подобрување на енергетската ефикасност во домаќинствата и индустријата.

Прочитај повеќе

ПРЕПОРАКИ ДО ЗЕМЈИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕУ ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ БУЏЕТИ И ...Петок, 17 јуни 2011 година

ПРЕПОРАКИ ДО ЗЕМЈИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ БУЏЕТИ И ЕКОНОМСКИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА 2011-2012

Европската комисија на 7 јуни оваа година препорача мерки кои треба да ги превземат земјите членки на ЕУ со цел да го стимулираат економскиот раст, за создавање на повеќе работни места како и одржување под контрола на јавните финансии.

Прочитај повеќе

НОВИ ИНИЦИЈАТИВИ НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА ЗА ЕФИКАСНА ПОЛИТИК...Понеделник, 30 мај 2011 година

НОВИ ИНИЦИЈАТИВИ НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА ЗА ЕФИКАСНА ПОЛИТИКА ЗА МИГРАЦИЈА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Слободното движење претставува фундаментално право на сите граѓани на Европската унија. Притисокот од имиграцијата врз надворешните граници на ЕУ треба да биде ефикасно управуван и во исто време да го поттикнува легалниот влез на квалификувана работна сила.

Прочитај повеќе

НОВА ЕВРОПСКА ПОЛИТИКА НА СОСЕДСТВО 30.05.11...Понеделник, 30 мај 2011 година

НОВА ЕВРОПСКА ПОЛИТИКА НА СОСЕДСТВО

Европската комисија на 24 мај 2011 година усвои ревидирана Европската политика на соседство која е изградена врз основа на постигнувањата на политиката на соседство промовирана во 2004 година.

Прочитај повеќе

АКТИВНА УЛОГА НА ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО ВО МЕЃУНАРОДНАТА РАЗ...Среда, 25 мај 2011

АКТИВНА УЛОГА НА ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО ВО МЕЃУНАРОДНАТА РАЗВОЈНА ПОЛИТИКА

Во рамките на програмата на Унгарското претседателство со Советот на ЕУ, на 17 мај 2011 година се одржа Конференција на која на пленарна сесија беше дебатирано за структурниот дијалог за зајакнување на меѓународната развојна политика на Европската унија. На конференцијата од страна на државниот министер за надворешни работи на Унгарија г. Золт Немет беше поздравена иницијативата на Европската комисија за издавање на комуникација за вклучување на граѓанското општество и локалните власти во креирање на развојната политика. 

Прочитај повеќе

ЕВРОПСКА "ЗЕЛЕНА НЕДЕЛА 2011" 25.05.11...Среда, 25 мај 2011 година

ЕВРОПСКА "ЗЕЛЕНА НЕДЕЛА 2011"

На 24 мај во Брисел беше свечено отворена конференцијата посветена на Европската зелена недела 2011, со повик кон граѓаните "да се користи помалку-да се живее подобро". Конференцијата ќе трае до 27 мај оваа година при што ќе земат учество околу 3500 европски експерти, научници, бизнис лидери, владини претставници кои ќе дебатираат и разменат мислења за пристапот на Европската унија за заштита, зачувување и подобрување на животната средина. На околу 50 штандови организациите и компаниите ќе имаат можност да ги изложат најдобрите практики за ефикасно користење на ресурсите. Во рамките на настанот се планираат да се одржат и околу 30 активности надвор од Брисел, меѓу кои во Словенија и во Полска.

Прочитај повеќе

ПРЕДЛОГ ЗА РЕВИЗИЈА НА ДИРЕКТИВАТА НА СОВЕТОТ ЗА ЕНЕРГЕТСКО...Четврток, 21 април, 2011 година

ПРЕДЛОГ ЗА РЕВИЗИЈА НА ДИРЕКТИВАТА НА СОВЕТОТ ЗА ЕНЕРГЕТСКО ОДАНОЧУВАЊЕ

Европската комисија, на 13 април оваа година, го претстави предлогот за ревизија на Директивата на Советот од 27 октомври 2003 година за преструктуирање на рамката на Заедницата за оданочување на енергетски производи и електрична енергија (2003/96/ЕЗ). Енергетското оданочување постои во сите земји-членки на ЕУ и е усогласено до одреден степен на ниво на ЕУ. Директива за енергетско оданочување од 2003 година ги поставува заедничките правила за тоа што е предмет на оданочување и дозволените исклучоци

Прочитај повеќе

ПРЕДЛОЗИ НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА ЗА ЕДИНСТВЕНА ЗАШТИТА НА ПА...Среда, 20 април 2011

ПРЕДЛОЗИ НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА ЗА ЕДИНСТВЕНА ЗАШТИТА НА ПАТЕНТИ ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Европската комисија на 13 април презентираше предлози за унифицирање на патентите во ЕУ, според кои пронаоѓачите на патенти: индивидуалци, компании или институции, ќе може да ги заштитат сопствените патенти во 25 земји членки со поднесување на само една апликација. По одобрувањето, патентот нема да има потреба да се заверува во секоја земја одделно. Апликациите за патент може да бидат поднесени на било кој од официјалните јазици на ЕУ. Сепак, врз основа на јазичниот режим на Европската канцеларија за патенти (ЕПО), апликациите и понатаму ќе бидат разгледувани и одобрувани на англиски, француски или германски јазик. Барањето за патент со кое се дефинира областа на заштита ќе треба да се преведе на останатите два официјални јазици на ЕПО.

Прочитај повеќе

Шест законски предлози за справување со макроекономскиот де...Вторник, 19 април 2011 година

Шест законски предлози за справување со макроекономскиот дебаланс

Економската и финансиската криза беше причината за потемелно усогласување на економските политики на земјите-членки на ЕУ, со цел подобро справување со слични кризи во иднина. Кај земјите-членки постигнат е договор за обновување на економското управување на ЕУ. Како дел од мерките е изготвување на одредени механизми на Заедницата, заедно со спроведување на буџетски надзор, со цел справување со макроекономскиот дебаланс

Прочитај повеќе

ДВАНАЕСЕТ МЕРКИ ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ ПАЗАР ВО 2012 ГОДИНА 19.04....Вторник, 19 април 2011 година

ДВАНАЕСЕТ МЕРКИ ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ ПАЗАР ВО 2012 ГОДИНА

Европската комисија на 13 април оваа година презентираше конечна верзија за актот за Единствениот пазар со листа на приоритетни иницијативи во клучни области со цел ослободување на потенцијалот за економски раст, обновување на довербата на граѓаните и бизнис заедницата кон придонесите од Единствениот пазар. Ова претставува клучен столб во рамките на Стратегијата Европа 2020.

Прочитај повеќе

ЕВРОПСКА НЕДЕЛА НА ОДРЖЛИВА ЕНЕРГИЈА 11.04.11...Понеделник, 11 април 2011 година

ЕВРОПСКА НЕДЕЛА НА ОДРЖЛИВА ЕНЕРГИЈА

Под мотото „Енергија за одржлива иднина“, денес започнува Европската недела на одржлива енергија, која ќе се одбележува во 44 земји, меѓу кои и во Република Македонија. Ова е клучен годишен настан од европската кампања за одржлива енергија која придонесува за постигнување на целите од ЕУ 2020, поврзани со енергетската политика.

Прочитај повеќе

ЕВРОПСКА СТРАТЕГИЈА ЗА ВСЕЛЕНАТА 08.04.11...Петок, 8 април 2011 година

ЕВРОПСКА СТРАТЕГИЈА ЗА ВСЕЛЕНАТА

Европската унија, од стратешки и економски причини, има воспоставено сопствени програми за вселенска навигација и опсервација на Земјата: Европска служба за геостационарна навигација (ЕГНОС), Европскиот систем за сателитска навигација (Галилео) и Глобалниот мониторинг за животна средина и безбедност (ГМЕС). Врз основа на овие програми, Европската комисија сака да изгради заедничка стратегија за вселената со цел заштита на независноста на ЕУ и позицијата на глобален лидер во технологијата за вселената. 

Прочитај повеќе

ПОТПИШАНА ХАШКАТА КОНВЕНЦИЈА ЗА ПОДДРШКА НА ДЕЦАТА 07.04.11...Четврток, 7 април 2011 година

ПОТПИШАНА ХАШКАТА КОНВЕНЦИЈА ЗА ПОДДРШКА НА ДЕЦАТА

Министерот за јавна администрација и правда на Република Унгарија, г. Тибор Наврасикс, на 6 април оваа година во Хаг, во името на Европската унија ја потпиша Хашката конвенција од 23 ноември 2007 година, за меѓународен надомест на детската поддршка и други форми на семејна поддршка.

Прочитај повеќе

ЕВРОПА ИМА ПОТРЕБА ОД ИНТЕГРИРАНА ПОЛИТИКА НА ВОДИТЕ 30.03....Среда, 30 март 2011 година

ЕВРОПА ИМА ПОТРЕБА ОД ИНТЕГРИРАНА ПОЛИТИКА НА ВОДИТЕ

На состанокот на Советот за животна средина одржан на 25 март оваа година, беше констатирано дека е потребен интегриран пристап за иднината на водните ресурси во Европа. Различните политики на Унијата треба да бидат координирани со цел да се обезбеди заштита на водите. 

Прочитај повеќе

СЕМЕЈНАТА ПОЛИТИКА ВО ФОКУСОТ НА УНГАРСКОТО ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО...Вторник, 29 март 2011 година

СЕМЕЈНАТА ПОЛИТИКА ВО ФОКУСОТ НА УНГАРСКОТО ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО СО СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Важноста на семејството и децата, инверзијата на неповолните демографски трендови во Европа, ќе бидат на агендата на Унгарското претседателство со ЕУ за време на Европската недела посветена на популацијата и семејните прашања, која на 26 март оваа година, беше отворена со посебна прес-конференција во Будимпешта, Унгарија. Во периодот од 28 март и 2 април, Европската недела „Европа за семејствата, семејствата за Европа“, ќе вклучува меѓународни, стручни, научни и граѓански конференции и неформален состанок на министрите за демографија и семејни прашања

Прочитај повеќе
12   
Click