Македонска верзија

Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање


Е-пошта: k-nadzor@sobranie.mk

Комисијата има претседател, осум члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

  • почитување на правата и слободите, утврдени со Уставот и закони од страна на Управата за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање на граѓаните, претпријатијата и други правни лица;
  • законитоста во спроведување на овластувањата на Управата за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање од аспект на пречекорување на овластувањата, преземање неовластени постапки, злоупотреба и други негативности во работењето, спротивно на нивните права утврдени со закон;
  • методите и средствата што ги користат Управата за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање од аспект на законитоста и почитувањето на правата на граѓанинот и други субјекти;
  • материјалната, кадровската и техничката опременост на Управата за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање    и
  • други  прашања  што  се однесуваат на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање.

                           Претседател: ГОРАН МИНЧЕВ

Заменик на претседателот: ИВОН ВЕЛИЧКОВСКИ

                                      Членови: ИЛИЈА КИТАНОСКИ
                                                        СУЗАНА АНОВА
                                                        ТРАЈЧО ДИМКОВ
                                                        СЛАВЕ ГОШЕВ
                                                        ЕМИЛИЈАН СТАНКОВИЌ
                                                        ФИЈАТ ЦАНОСКИ
                                                        ХАЈРУЛА МИСИНИ
                                                        ИМЕР АЛИУ

       Заменици на членовите: ВАСКО ПАШОВСКИ
                                                       ТОНИ ТРАЈАНОВСКИ
                                                       ЦЕНА МАТЕВСКА-ДУЗА
                                                       ДАРКО ДИМИТРИЕСКИ
                                                       НЕЏАТИ ЈАКУПИ
                                                       ЈАНИ МАКРАДУЛИ
                                                       МЕВМЕТ ЏЕМАЈЛОСКИ
                                                       ОРХАН ИБРАИМИ

 


 

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.