Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE

KOMISIONI I PËRHERSHËM ANKETUES PËR MROTJEN E LIRIVE DHE TË DREJTAVE TË QYTETARIT

 

E-posta: panketnak@sobranie.mk

Komisioni ka kryetar, katërmbëdhjetë anëtarë dhe zëvendës te tyre.

Komisioni i shqyrton çështjet lidhur me:

  • çështjet parimore, propozimet dhe mendimet në lidhje me realizimin e dispozitave të Kushtetutës, ligjit dhe dispozitave dhe aktevetjera me rëndësi për realizimin dhe mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të qytetarit; 
  • potencimin e nevojës së miratimit të ligjeve dhe dispozitave dhe akteve tjera për shkak të mbrojtjes më të plotë të lirive dhe të drejtave të qytetarit;  
  • përcjelljen, shqyrtimin dhe analizimin e realizimeve të akteve të ratifikuara ndërkombëtare që e rregullojnë mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të qytetarit; 
  • shqyrtimin e shkresave të qytetarëve dhe marrjen e qëndrimeve për të njëjtat; 
  • bashkëpunimin me organizatat shkencore dhe profesionale nga sfera e mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të qytetarëve; 
  • bashkëpunimin me trupa adekuat të huaj dhe ndërkombëtar nga sfera e mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të qytetarit dhe 
  • çështjet tjera që kanë të bëjnë me mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të qytetarit.Komisioni nuk mund të kryej funksione hulumtuese ose funksione tjera gjyqësore.Konstatimet e Komisionit janë bazë për ngritjen e procedurës për vërtetimin e përgjegjësisë së bartësve të funksioneve publike.

Kryetar:  FADIL ZENDELI 
Zëvendëskryetar:  REXHEP MEMEDI
Anëtarë: 1. 
2. SASHKO ATANASOV
3. RUBIN ZEMON
4. FERID MUHIQ
5. MIRSADA EMINI - ASANI
6. ANE LLASHKOSKA
7. TRAJÇO DIMKOV
8. PANÇO MINOV 
9. KËRSTO JOVANOVSKI
10. IRENA STEFOSKA
11. ALIJA KAMBEROSKI
12. NOLLA ISMAJLLOSKA-STAROVA 
13. EMILIJA ALEKSANDROVA 
14. ZIADIN SELA  
Zëvendësanëtarë: 1. NIKICA KORUBIN
2. MAJA MORAÇANIN 
3. BLLAGOJÇE TËRPEVSKI 
4. GJULUMSER KASAPI
5. REXHAIL ISMAILI 
6. DAFINA STOJANOSKA
7. GORAN MANOJLLOSKI
8. VANKOVER MANÇEV
9. BORIS ZMEJKOVSKI
10. DALIBOR BOGDANOVSKI
11. BETI RABAXHIEVSKA-NAUMOVSKA
12. DRAGAN DANEV 
13. SLLAGJANA MITOVSKA 
14. VESEL MEMEDI
 
a

Na ndiqni në:

Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.