Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE

KOMISIONI PËR ARSIM, SHKENCË DHE SPORT

 

E-posta: kobranau@sobranie.mk 

Komisioni ka kryetar, dymbëdhjetë anëtarë dhe zëvendësit e tyre.

Komisioni i shqyrton çështjet lidhur me:

 • sistemin dhe organizimin e edukimit dhe arsimimit parashkollor, arsimimin fillor, të mesëm dhe të lartë; 
 • të drejtën e mësimit në gjuhët e bashkësive në sferën e edukimit dhe arsimimit; 
 • sistemin dhe organizimin e veprimtarisë hulumtuese-shkencore; 
 • krijimin, zbatimin dhe vlerësimin e shpikjeve, patentave dhe aktiviteteve tjera inventive që dalin nga krijimtaria shkencore, artistike ose lloji tjetër i krijimtarisë intelektuale; 
 • informatikën, zhvillimin shkencor dhe teknologjik dhe kulturën teknike; 
 • organizimin, zhvillimin dhe funksionimin e sistemit informativ në Republikë; 
 • arsimimin e të rinjve, standardin shkollor dhe studentor; 
 • nxitjen e krijimtarisë intelektuale, kulturore dhe shkencore të të rinjve; 
 • edukimin për mbrojtjen preventive të të rinjve nga sëmundjet e varësisë dhe nga SIDA; 
 • zhvillimin dhe avancimin e kulturës fizike; 
 • zhvillimin e sportit kulmor 
 • vendosjen e bashkëpunimit ndërkombëtar për çështje që kanë të bëjnë me arsimin, shkencën, të rinjtë dhe sportin dhe
 • çështjet tjera që kanë të bëjnë me arsimimin, shkencën, të rinjtë dhe sportin.
Kryetar: Zhaklina Llazarevska
Zëvendëskryetar: Mileva Gorgieva
Anëtarë:  1. Gjulumser Kasapi

2. Lidija Tasevska
3. Ferid Muhiq
4. Juliana Nikollova
5. Tatjana Prentoviq
6. Shpresa Hadri
7. Surija Rashidi
8. Dimitar Stevananxhija
9. Dragan Danev
10. Bllagica Llasovska
11. Zeqir Ramçilloviq
12. Vesna Damçevska-Ilievska
13. Çedomir Sazdovski
 14. Nexhbedin Karemani
Zëvendësanetarë: 

1. Rubin Zemon

2. Pançe Ivanov 
3. Irena Stefoska
4. Sllavica Shumanska-Miteva
5. Tatijana Lallçevska
6. Xhevat Ademi
7. Vesel Memedi
8. Trajço Dimkov
9. Elizabeta Kançeska-Milevska
10. Kërsto Jovanovski
11. Sllagjana Mitovska
12. Pavlinçe Çestojnova
13. Zhaklina Peshevska
14. Teuta Bilali       
 
a

Na ndiqni në:

Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.