Пленарна седница на Европарламентот 12.12.11...Понеделник, 12 декември 2011 година

Пленарна седница на Европарламентот

Европскиот парламент во Стразбур од 12 до 15 декември ќе одржи пленарна седница, за време на која претседателот Јержи Бузек ќе се осврне на својата работа во текот на 2,5 годишниот мандат, кој истекува на 17 јануари 2012 година, а Полското претседателство со ЕУ, кое завршува на крајот од годинава, ќе поднесе извештај за сработеното во изминатите шест месеци

Прочитај повеќе

Седма седница на Комисијата за образование, наука и спорт 9...Петок, 9 декември 2011 година

Седма седница на Комисијата за образование, наука и спорт

Комисијата за образование, наука и спорт на Собранието на Република Македонија, како матично работно тело, на 7. Седница, одржана на 7 декември 2011 година, ги разгледа

Прочитај повеќе

14 седница на Комисијата за политички систем 9.12.11...Петок, 9 декември 2011 година

Четиринаесетта седница на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците

Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците на Собранието на Република Македонија, на Четиринаесеттата седница, одржана на 7 декември 2011 година, во скратена постапка ги разгледа

Прочитај повеќе

Седма седница на Комисијата за земјоделство 7.12.11...Среда, 7 декември 2011 година

Седма седница на Комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство

Комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство на Собранието на Република Македонија, на 7. седница, одржана денеска, како матично работно тело, во скратена постапка го разгледа

Прочитај повеќе

Втора седница на Комитетот за односи меѓу заедниците 7,1211...Среда, 7 декември 2011 година

Втора седница на Комитетот за односи меѓу заедниците

На седницата присуствуваа мнозинството членови на Комитетот, пратеници, а беа присутни и претставници од Министерството за локална самоуправа, од Здружението Институт за развој на заедницата (ИРЗ) од Тетово, претставници на Делегацијата на Европската унија во РМ, на Mисијата на ОБСЕ во Скопје, претставници на НДИ, ЗЕЛС, од германската непрофитна организација Кристијан Шварц-Шилинг, која непосредно работи на проектот ЦССП за Македонија, од УНДП, како и од Институтот за парламентарна демократија

Прочитај повеќе

Корените на локалната демократија се вкоренуваат во парламе...Вторник, 6 декември 2011 година

Корените на локалната демократија се вкоренуваат во парламентарната

Постојаната анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, Комисијата за локална самоуправа и Комисијата за финансирање и буџет на Собранието на Република Македонија, остварија поединечни средби со Делегација на Конгресот на локални и регионални власти на Советот на Европа

Прочитај повеќе

Осма седница на Комисијата за труд и социјална политика 06....Вторник, 6 декември 2011 година

Осма седница на Комисијата за труд и социјална политика

Комисијата за труд и социјална политика на Собранието на Република Македонија, на Осмата седница, одржана на 29 ноември 2011 година и прво продолжение на 2 декември 2011 година, како матично работно тело ги разгледа:

Прочитај повеќе

12 седница на Комисијата за финансирање и буџет 5.12.11...Понеделник, 5 декември 2011 година

Дванаесетта седница на Комисијата за финансирање и буџет

Комисијата за финансирање и буџет на Собранието на Република Македонија, на Дванаесеттата седница одржана на 14, 15, 16, 21, 24, 28, 29, 30 ноември, 1, 2 и 3 декември 2011 година, како матично работно тело ги разгледа

Прочитај повеќе

Изјава на претседателот Вељаноски по донесената пресуда на ...Понеделник, 5 декември 2011 година

Изјава на претседателот Вељаноски по донесената пресуда на Меѓународниот суд на правдата

Денес, по три години од отпочнувањето на процесот на Република Македонија против Република Грција за прекршување на Времената спогодба, Меѓународниот суд на правдата ја донесе конечната пресуда, со која најсилно беше потврдена недвосмислената реалност дека нашиот јужен сосед свесно ја прекрши Времената спогодба од 1995 година

Прочитај повеќе

15 седница на Комисијата за финансирање и буџет 5,12,11...Понеделник, 5 декември 2011 година

Петнаесетта седница на Комисијата за финансирање и буџет

Комисијата за финансирање и буџет на Собранието на Република Македонија, на Петнаесеттата седница, одржана на 30 ноември 2011 година, како матично работно тело, во прво читање ги разгледа

Прочитај повеќе
1234...17                  
Click