СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


Комисија за надворешна политика


Е-пошта: knadvpol@sobranie.mk

Комисијата има претседател, дванаесет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • надворешната политика на Република Македонија  и нејзините односи со другите држави и  меѓународни организации;
 • политиката со која се обезбедува грижата на Републиката за положбата и правата на припадниците на македонскиот народ во соседните земји и за иселениците од Македонија, како и за културните, економските и социјалните права на граѓаните  од Републиката во странство;
 • стапување или истапување од сојуз или заедници со други држави;
 • стапување   во  членство  или  истапување од членство на меѓународни организации;
 • потреба од започнување преговори за склучување билатерални и мултилатерални меѓународни договори на Република Македонија, односно за платформите на овие преговори;
 • ратификација на меѓународни договори;
 • меѓународна регулатива од областа на човековите и граѓанските права, слободи и документи на меѓународни организации и асоцијации;
 • воспоставување на парламентарна соработка на Републиката со други држави и меѓународни организации;
 • воспоставување соработка со комисиите за надворешна политика на парламентите на другите држави;
 • иницијативи  и  предлози за дефинирање на стратегијата на надворешната политика на Република Македонија   и
 • други прашања што се однесуваат на надворешната политика на Република Македонија.

                           Претседател: АНТОНИЈО МИЛОШОСКИ

Заменик на претседателот: АЛЕКСАНДАР НИКОЛОСКИ

                                     Членови: ВЛАДИМИР ЃОРЧЕВ
                                                       ЌЕНАН ХАСИПИ
                                                       МИХАИЛО ЏОЛОНГА
                                                       ЛИЛЈАНА ПОПОВСКА
                                                       ЈОРДАН ПАЧКОВ
                                                       ИГОР ИВАНОВСКИ
                                                       НАТАША САВОВА-САЛКОВСКА
                                                       МАРИНЕЛА МАРИЧИЌ-ТУШЕВА
                                                       САФЕТ БИШЕВАЦ
                                                       ЕРМИРА МЕХМЕТИ
                                                       ДЕШИРА ИМЕРИ
                                                       МЕРАЛ УЗЕИРИ-ФЕРАТИ

      Заменици на членовите: ПАВЛЕ САЗДОВ
                                                      ХАРАЛАМПИЕ ШОКАРОВСКИ
                                                      МИЛОРАД ДОДЕВСКИ
                                                      СИЛВАНА БОНЕВА
                                                      АЛЕКСАНДАР СПАСЕНОВСКИ
                                                      ЕМИЛИЈАН СТАНКОВИЌ
                                                      ЕРДОГАН САРАЧ
                                                      ГОРДАН ГЕОРГИЕВ
                                                      ТАЊА ТОМИЌ
                                                      ХАЈРУЛА МИСИНИ
                                                      ХАЈРИЈЕ МИСИМИ
                                                      БЕКИМ ФАЗЛИУ

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.