СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


Комисија за одбрана и безбедност


Е-пошта: kodbrana@sobranie.mk

Комисијата има претседател, дванаесет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • заштита на поредокот утврден со Уставот;
 • остварување на надзорот во доменот на одбраната и безбедноста;
 • одбрана на Републиката и цивилната заштита;
 • соработка со колективни системи на безбедност и одбрана во кои    Републиката пристапила;
 • интеграцијата на Републиката во евроатлантските организации и односите на Републиката со тие организации;
 • заштита на животот, личната сигурност и имотот на граѓаните загарантирани со Уставот;
 • производство, промет, набавување, поседување и носење на оружје, делови за оружје и муниција;
 • обезбедување на личности и објекти;
 • државјанство;
 • одржување на јавниот ред и мир;
 • јавните собири и јавните приредби;
 • безбедноста  на  патниот, воздушниот,  железничкиот  и  езерскиот сообраќај;
 • заштита од природни непогоди и епидемии;
 • пријавување и одјавување на живеалиштето и престојувалиштето;
 • премин на државните граници и движење и престој во граничниот појас;
 • движење и престој на странците;
 • утврдување и решавање на граничните инциденти и други повреди на државните граници  и
 • други прашања што се однесуваат на одбраната и безбедноста.


                            Претседател:
ВЛАДИМИР ЃОРЧЕВ

Заменик на претседателот: ТОНИ ТРАЈАНОВСКИ

                                     Членови: МИЛОРАД ДОДЕВСКИ
                                                       ПАВЛЕ ТРАЈАНОВ
                                                       ИВАН СТОИЛКОВИЌ
                                                       ВЕЛЕ ЃОРЃИЕВСКИ
                                                       МАРИЈА РАШКОВСКА
                                                       ГОРАН МИНЧЕВ
                                                       ОЛИВЕР СПАСОВСКИ
                                                       ГОРАН МИСОВСКИ
                                                       ЕМИЛИЈАН СТАНКОВИЌ
                                                       НЕЏАТИ ЈАКУПИ
                                                       ХАЈРУЛА МИСИНИ
                                                       ОРХАН ИБРАИМИ

        Заменици на членовите: АНТОНИЈО МИЛОШОСКИ
                                                        ДИМИТАР СТЕВАНАНЏИЈА
                                                        НАДА ЦИПУШЕВА
                                                        КОСАНА НИКОЛИЌ-МАЗНЕВА
                                                        ИЛИЈА ДИМОВСКИ
                                                        ГОРАН СУГАРЕСКИ
                                                        ГОЛУПЧО АНГЕЛОВ
                                                        СТОЈКО ПАУНОВСКИ
                                                        АНДРЕЈ ПЕТРОВ
                                                        ВЈОЛЦА МЕХМЕТИ-НУРЕДИНИ
                                                        ИРФАН ДЕАРИ
                                                        ГАЗМЕНД АЛИЈИ

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.