СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците


Е-пошта: k-polsis@sobranie.mk

Комисијата има претседател, дванаесет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • функционирање на политичкиот систем;
 • менување на границите на Републиката;
 • државните симболи и нивната употреба;
 • судството, адвокатурата и јавното обвинителство;
 • амнестија и помилување;
 • слобода на движењето и слобода на изборот на живеалиштето;
 • матична евиденција и заштита на личните податоци;
 • лични имиња, лични карти и патни исправи;
 • попис на населението;
 • системот на јавното информирање;
 • право на здружување на граѓаните и политичко организирање,
 • избирачко право и начин на избор на пратеници, претседателот на Република Македонија, членовите на советите и градоначалниците;
 • референдум;
 • народниот правобранител;
 • Македонската православна црква како и Исламската верска заедница во Македонија, Католичката црква, Евангелско-методистичката црква, Еврејската заедница и други верски заедници и религиозни групи;
 • одликувања, признанија и награди;
 • празниците на Република Македонија;
 • организација на државната управа;
 • право на употреба на јазиците и писмата на заедниците;
 • гарантирање   на   заштитата  на  етничкиот,  културниот, јазичниот и верскиот идентитет на заедниците  и
 • други прашања што се однесуваат на политичкиот систем и односите меѓу заедниците.

                            Претседател: ИЛИЈА КИТАНОСКИ

Заменик на претседателот: СВЕТЛАНА ЈАКИМОВСКА

                                     Членови: ИЛИЈА ДИМОВСКИ
                                                       СИЛВАНА БОНЕВА
                                                       АНТОНИЈО МИЛОШОСКИ
                                                       ЌЕНАН ХАСИПИ
                                                       АЛЕКСАНДАР НИКОЛОСКИ
                                                       АНА ПАВЛОВСКА-ДАНЕВА
                                                       ВЕСНА БЕНДЕВСКА
                                                       ЕРДОГАН САРАЧ
                                                       МЕВМЕТ ЏЕМАЈЛОСКИ
                                                       ЕРМИРА МЕХМЕТИ
                                                       ЏЕВАТ АДЕМИ
                                                       ОРХАН ИБРАИМИ

      Заменици на членовите: СУЗАНА АНОВА
                                                      АЛЕКСАНДАР СПАСЕНОВСКИ
                                                      ХРИСТИНА РУНЧЕВА                                                     
                                                      НАДИЦА ТАНЧЕВА-ТУЛИЕВА
                                                      РОМЕО ТРЕНОВ
                                                      РЕЈХАН ДУРМИШИ
                                                      РАДМИЛА ШЕКЕРИНСКА
                                                      ДРАГИША МИЛЕТИЌ
                                                      МЕНДЕ ДИНЕВСКИ
                                                      НЕДИМ РАМИЗИ
                                                      СУЗАНА САЛИУ
                                                      ГАЗМЕНД АЛИЈИ

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.