Совет на Собранискиот канал

документи

Советот за подршка на Собраниски канал е посебно работно тело на Собранието на Република Македонија кое, согласно Одлуката за основање (Сл. весник бр. 07/2006 година)  ги има следните задачи:

  • ги разгледува и усвојува реализацијата на програмата, финансиското и инвестиционото работење во тековната година;
  • предлага и усвојува програмски, финансиски и инвестиционен план на Собранискиот канал за наредната година и
  • обезбедува емитување на активностите на Собранието на Република Македонија преку програмискиот сервис- Собранискиот канал.


          Претседател: ЈАНИ МАКРАДУЛИ
         

                    Членови: ИЛИЈА ДИМОВСКИ
                                      ЛИЛЈАНА КУЗМАНОВСКА
                                      ДИМИТАР СТЕВАНАНЏИЈА 
                                      АВДИЈА ПЕПИЌ
                                      ХАЈРУЛА МИСИНИ
                                      НЕЏАТИ ЈАКУПИ
                                      ГАЗМЕНД АЛИЈИ
                                      ВЕСНА БЕНДЕВСКА
                                      ЕМИЛИЈАН СТАНКОВИЌ
                                      САФЕТ БИШЕВАЦ

 Заменици членови: СЛАВЕ ГОШЕВ
                                       ЈОРДАН ПАЧКОВ
                                       ЛИЛЈАНА ПОПОВСКА
                                       МАЛИША СТАНКОВИЌ
                                       ЏЕВАТ АДЕМИ
                                       ИРФАН ДЕАРИ
                                       ОРХАН ИБРАИМИ
                                       ДИВНА ЈОВКОВСКА-ЕФТИМОСКА
                                       БИЛЈАНА КАЗАНЏИСКА 
                                       ЕРДОГАН САРАЧ

Click