ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА НА НСЕИ И КОМИСИЈАТА ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА ...

Вторник, 27 ноември 2012 година

ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА НА НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИИ И КОМИСИЈАТА ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА

Националниот совет за евроинтеграции и Комисијата за европски прашања на Собранието на Република Македонија, на 26 ноември 2012 година, ја одржаа Осмата заедничка седница посветена на Информацијата за статусот на реализација на Инструментот за претпристапна помош на ЕУ (ИПА) за Република Македонија, доставена од Секретаријатот за европски прашања.

Прочитај повеќе

ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА НА НСЕИ И КОМИСИЈАТА ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА ...Вторник, 16 октомври 2012 година

ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА НА НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИИ И КОМИСИЈАТА ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА

Националниот совет за евроинтеграции и Комисијата за европски прашања на Собранието на Република Македонија, денеска ја одржаа седмата заедничка седница, посветена на Извештајот на Европската комисија за напредокот на Република Македонија за 2012 година

Прочитај повеќе

Процесот на Пристапниот дијалог на високо ниво е успешен 1...

Понеделник, 17 септември 2012 година

Процесот на Пристапниот дијалог на високо ниво е успешен

Во рамките на 11. седница на Националниот совет за евроинтеграции, на која учествуваа и Комисијата за европски прашања, Комисијата за надворешна политика и Мешовитиот парламентарен комитет РМ-ЕУ, свое обраќање имаше г. Штефан Филе, комесар за проширување и европска соседска политика на Европската комисија.

Прочитај повеќе

ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА НА НСЕИ И КОМИСИЈАТА ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА ...

Вторник, 31 јули 2012 година

ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА НА НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИИ И КОМИСИЈАТА ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА

Националниот совет за евроинтеграции и Комисијата за европски прашања на Собранието на Република Македонија, денес ја одржаа шестата заедничка седница посветена на Извештајот на Владата на Република Македонија до Европската комисија за статусот на реализација на активностите од Патоказот за реализација на приоритетните цели усвоени на Пристапниот дијалог на високо ниво.

Прочитај повеќе

ЈАВНА РАСПРАВА НСЕИ 19.11.12...

Понеделник, 19 ноември 2012 година

ЈАВНА РАСПРАВА ПО ПРЕДЛОГ-ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АЗИЛ И ПРИВРЕМЕНА ЗАШТИТА

Националниот совет за евроинтеграции денеска одржа јавна расправа по Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за азил и привремена заштита, чие донесување е предвидено со Националната програма за усвојување на правото на Европската унија-ревизија 2012 година.

Прочитај повеќе

ЈАВНА РАСПРАВА НА НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ 12.9.12...

Среда, 12 септември 2012 година

ЈАВНА РАСПРАВА НА НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ ПО ПРЕДЛОГ-ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОЛИЦИЈА

Националниот совет за евроинтеграции денеска одржа јавна расправа по Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за полиција. Донесувањето на законот за изменување и дополнување на Законот за полиција е предвидено со Националната програма за усвојување на правото на Европската унија-ревизија 2012 година

Прочитај повеќе

ЈАВНА РАСПРАВА НА НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИИ 7.6...

Четврток, 7 јуни 2012 година

ЈАВНА РАСПРАВА НА НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИИ

Националниот совет за евроинтеграции денеска одржа јавна расправа по работната верзија на Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за следење на комуникациите

Прочитај повеќе

Јавна расправа по Предлог на законот за изменување и дополн...

Среда, 27 јуни 2012 година

Јавна расправа по Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи

Донесувањето на Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешни работи е предвидено со Националната програма за усвојување на правото на Европската унија-ревизија 2012 година. Законот, исто така, е дел од Анексот 2 на Мислењето за усвојување на правото на Европската унија во текот на 2012 година, што Националниот совет за евроинтеграции со консензус го усвои на седницата одржана на 8 февруари 2012 година.

Прочитај повеќе

ЈАВНА РАСПРАВА НА НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИИ 5.11...Понеделник, 5 ноември 2012 година

ЈАВНА РАСПРАВА НА НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИИ

Националниот совет за евроинтеграции во соработка со Фондацијата Фридрих Еберт-Канцеларија Македонија и Институтот за европска политика денеска организираа jавна расправа на тема: „Искористеноста на средствата од Инструментот за претпристапна помош (ИПА) во Република Македонија"

Прочитај повеќе

ДЕВЕТТА СЕДНИЦА НА НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИИ 12,...

Вторник, 12 јуни 2012 година

ДЕВЕТТА СЕДНИЦА НА НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИИ

Националниот совет за евроинтеграции денеска ја одржа својата Деветта седница на која се разгледа Претпристапната економска програма за периодот 2012-2014 година. Претпристапната економска програма 2012-2014 (ПЕП 2012-2014) беше презентирана од страна на претставникот од Министерството за финансии,  г-ѓа Анита Поповска, координатор за ПЕП 2012-2014. Во воведно образложение за тоа што претставува овој документ, беше нагласено дека подготовката на програмата е обврска што Република Македонија ја има преземено од 2005 година, кога ѝ беше доделен статус на земја-кандидат за членство во Европската унија.

Прочитај повеќе
123...33                                  
Click