Неформални групи

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА КЛУБ НА ПРАТЕНИЧКИ (2016-2020)

 

Претседателка - ЃУЛУМСЕР КАСАПИ - СДСМ

Заменик-претседателка - СЛАЃАНА МИТОВСКА - ВМРО-ДПМНЕ

Членки на претседателството:

Click