Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

Комисија за одбрана и безбедност

 

Е-пошта: kodbrana@sobranie.mk

Комисијата има претседател, дванаесет члена и нивни заменици.

 Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • заштита на поредокот утврден со Уставот; 
 • остварување на надзорот во доменот на одбраната и безбедноста; 
 • одбрана на Републиката и цивилната заштита;           
 • соработка со колективни системи на безбедност и одбрана во кои Републиката пристапила;           
 • интеграцијата на Републиката во евроатлантските организации и односите на Републиката со тие организации; 
 • заштита на животот, личната сигурност и имотот на граѓаните загарантирани со Уставот; 
 • производство, промет, набавување, поседување и носење на оружје, делови за оружје и муниција; 
 • обезбедување на личности и објекти; 
 • државјанство; 
 • одржување на јавниот ред и мир;
 • јавните собири и јавните приредби;           
 • безбедноста  на  патниот, воздушниот, железничкиот и езерскиот сообраќај;
 • заштита од природни непогоди и епидемии;
 • пријавување и одјавување на живеалиштето и престојувалиштето;
 • премин на државните граници и движење и престој во граничниот појас;
 • движење и престој на странците;- утврдување и решавање на граничните инциденти и други повреди на државните граници,
 • воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на одбраната и безбедноста и
 • други прашања што се однесуваат на одбраната и безбедноста.
претседател: ХАРИ ЛОКВЕНЕЦ 
заменик на претседателот: ИЛИЈА НИКОЛОВСКИ
членови: 1) 
2) ГОРАН МИСОВСКИ
3) САМКА ИБРАИМОСКИ
4) ФРОСИНА ТАШЕВСКА-РЕМЕНСКИ
5) ЏЕВАТ АДЕМИ
6) ЕМИЛ ДИМИТРИЕВ
7) ИВАН ИВАНОВ

8) НАДА ЦИПУШЕВА
9) ЕМИЛИЈА АЛЕКСАНДРОВА
10) ИВАН СТОИЛКОВИЌ 
11) ЧЕДОМИР САЗДОВСКИ
12) РЕЏЕП МЕМЕДИ
заменици на членовите: 1) САШКО АТАНАСОВ  
2) МИРА СТОЈЧЕВСКА
3) РИСТЕ ТАШЕВ
4) САШКО КОСТОВ
5) ЕЈУП АЉИМИ
6) АНТОНИЈО МИЛОШОСКИ
7) ВЛАДИМИР ЃОРЧЕВ
8) СТОЈАН МИЛАНОВ
9) БОРИС ЗМЕЈКОВСКИ
10) ЈОХАН ТАРЧУЛОВСКИ
11) ДИМИТАР СТЕВАНАНЏИЈА
12) ТЕУТА БИЉАЛИ
 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.