Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија)   
       
Претходни состаноци   
Заедничка изјава 
 
Заедничка изјава од Осмата меѓупарламентарна средба меѓу Делегацијата од Собранието на Република Македонија за соработка со Европскиот парламент и Делегацијата од Европскиот парламент за соработка со земјите од Југоисточна Европа, усвоена на 28 јануари 2003 година, во Скопје 
 
документ   03.02.2003


 
Заедничка изјава 
 
Заедничка изјава од Деветтата меѓупарламентарна средба меѓу Делегацијата од Собранието на Република Македонија за соработка со Европскиот парламент и Делегацијата од Европскиот парламент за соработка со земјите од Југоисточна Европа, усвоена на 21 јануари 2004 година, во Брисел 
 
документ   30.01.2004
 
 
Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија)   
       
Прв состанок   
ЗАВРШНА ИЗЈАВА
 
 
усвоена на Првиот состанок на МПК РМ-ЕУ, одржан на 30 и 31 март 2005 година, во Скопје 
 
документ   04.04.2005
 

ЗАПИСНИК 
 
од Првиот состанок на МПК ЕУ-Рм, одржан на 30 и 31 март 2005 година, во Скопје 
 
документ   20.04.2005Архива
 


Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија)

Четврт состанок   
ПРОГРАМА
 
 
Програма за Четвртиот состанок на Мешовитиот парламентарен комитет РМ-ЕУ, 26-27.11.2007, Брисел 
 
документ   24.11.2007


 
ДНЕВЕН РЕД 
 
Дневен ред за Четвртиот состанок на Мешовитиот парламентарен комитет РМ-ЕУ, 26-27.11.2007, Брисел 
 
документ   25.11.2007


 
Воведно обраќање на г. Александар Спасеновски 
 
Воведно обраќање на пратеникот Александар Спасеновски на Четвртиот состанок на МПК-РМ ЕУ 
 
документ   26.11.2007 
 

Излагање на г. Александар Спасеновски 
 
Излагање на пратеникот Александар Спасеновски, копретседсавач на МПК РМ-ЕУ на тема "Политичките прилики во РМ, регионот и во Европа во контекст на целта на РМ за членство во ЕУ" 
 
документ   27.11.2007 


 
Излагање на г-ѓа Силвана Бонева 
 
Излагање на пратеникот Силвана Бонева, член на МПК РМ-ЕУ на тема "Процесот на економските реформи за исполнување на европските критериуми за членство во ЕУ" 
 
документ   28.11.2007 


 
Излагање на г-ѓа Владанка Авировиќ 
 
Излагање на пратеникот Владанка Авировиќ, член на МПК РМ-ЕУ на тема "Олеснување на визниот режим како прв чекор кон целосна либерализација" 
 
документ   29.11.2007 

Излагање на г-ѓа Елмазе Селмани 
 
Излагање на пратеникот Елмазе Селмани, член на МПК РМ-ЕУ на тема "Процесот на реформи на правосудството, внатрешните работи и државнaта администрација"  
 
документ   30.11.2007 


 
Излагање на г-дин Игор Ивановски 
 
Излагање на пратеникот Игор Ивановски, член на МПК РМ-ЕУ на тема "Инструментот за претпристапна помош - ИПА" 
 
документ   01.12.2007 


 
ЗАВРШНА ДЕКЛАРАЦИЈА 
 
од 4-от Мешовит парламентарен комитет ЕУ-Република Македонија, едногласно усвоена, со два гласа воздржани, на 27 ноември 2007 година 
 
документ   02.12.2007 

ЗАПИСНИК

Записник од Четвртиот состанок на МПК РМ-ЕУ, одржан на 26 и 27 ноември 2007 година, во Брисел

документ

------------------------------------------------------------------------------

АрхиваДелегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија)

Трет состанок   
ДНЕВЕН РЕД
 
 
Дневен ред за Третиот состанок на Мешовитиот парламентарен комитет РМ-ЕУ, 29-30.01.2007, Скопје 
 
документ   06.02.2007
 
ПРОГРАМА 
 
Програма за Третиот состанок на Мешовитиот парламентарен комитет РМ-ЕУ, 29-30.01.2007 
 
документ   06.02.2007
-
 
Излагање на г.Александар Спасеновски 
 
Излагање на пратеникот г.Александар Спасеновски, копретседавач на МПК РМ-ЕУ на тема "Внатрешно политичката ситуација во Република Македонија по парламентарните избори во 2006 година" 
 
документ   06.02.2007


 
Излагање на г-ѓа Владанка Авировиќ 
 
Излагање на пратеникот г-ѓа Владанка Авировиќ, член на МПК РМ-ЕУ на тема "Процесот на економските реформи за исполнување на економските критериуми за членство во Европската Унија" 
 
документ   06.02.2007 


 
Излагање на г-ѓа Флора Кадри 
 
Излагање на пратеникот г-ѓа Флора Кадри, член на МПК РМ-ЕУ на тема "Процесот на реформи на правосудството, внатрешните работи и државната администрација " 
 
документ   06.02.2007


 
Излагање на г. Игор Ивановски 
 
Излагање на пратеникот г. Игор Ивановски, член на МПК РМ-ЕУ на тема "Регионалната сорбаотка по потпишувањето наСпогодбата за слободна трговија во Централна Европа (ЦЕФТА 2006). како и трансформацијата на Пактот за стабилност во Југоисточна Европа" 
 
документ   06.02.2007 


 
Излагање на г-ѓа Силвана Бонева 
 
Излагање на пратеникот г-ѓа Силвана Бонева, член на МПК РМ-ЕУ, на тема "Олеснување на визниот режим како прв чекор за целосна негова либерализација" 
 
документ   06.02.2007
 

Излагање на г-ѓа Елмазе Селмани 
 
Излагање на пратеникот г-ѓа Елмазе Селмани, член на МПК РМ-ЕУ, на тема "Преглед(евалуација) на досегашната КАРДС Програма за 2006 година и подготовка за подобро користење на Инструментот за претпристапна помош ИПА" 
 
документ   06.02.2007 
 
ЗАВРШНА ИЗЈАВА 
 
Завршната изјава беше едногласно усвоена на вториот ден од Мешовитиот парламентарен комитет РМ-ЕУ, 29-30.01.2007 година, Скопје 
 
документ   06.02.2007
 
ЗАПИСНИК 
 
Записник од Третиот состанок на МПК РМ-ЕУ, одржан на 29 и 30 јануари 2007 година, во Скопје 
 
документ   15.04.2007  

АрхиваДелегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија)

Втор состанок   
ЗАВРШНА ИЗЈАВА 
 
усвоена едногласно на Вториот состанок МПК РМ-ЕУ, одржан на 5 и 6 декември 2005 година, во Брисел 
 
документ   26.01.2007
--------------------------------------------------------------------------------
 
ЗАПИСНИК 
 
Записник од Вториот состанок на МПК РМ-ЕУ, одржан на 5 и 6 декември 2005 година, во Брисел  
 
документ   27.01.2007 
--------------------------------------------------------------------------------

Архива
 
 Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија)

ПРОГРАМА

за Петтиот состанок на Мешовитиот парламентарен комитет РМ-ЕУ, 27-28 ноември 2008 г., Скопје

документ   10.12.2008
--------------------------------------------------------------------------------
 
ДНЕВЕН РЕД

за Петтиот состанок на Мешовитиот парламентарен комитет РМ-ЕУ, 27-28 ноември 2008 г., Скопје

документ   10.12.2008
--------------------------------------------------------------------------------

ВОВЕДНО ОБРАЌАЊЕ

на пратеникот Александар Спасеновски, ко-претседавач на МПК РМ-ЕУ, на Петтиот состанок на Мешовитиот парламентарен комитет РМ- ЕУ

документ   10.12.2008
--------------------------------------------------------------------------------
 
ИЗЛАГАЊЕ

на пратеникот Славица Грковска - Лошкова, заменик-копретседавач на МПК РМ-ЕУ на тема: "Либерализација на визниот режим за граѓаните на Република Македонија"

документ   10.12.2008
--------------------------------------------------------------------------------
 
ИЗЛАГАЊЕ

на пратеникот Лилјана Поповска, член на МПК РМ-ЕУ на тема: "Еколошките прашања во регионалната соработка, релевантни за процесот на пристапување"

документ   10.12.2008
--------------------------------------------------------------------------------
 
ИЗЛАГАЊЕ

на пратеникот Емилијан Станковиќ, член на МПК РМ-ЕУ на тема: "Транспорт и инфраструктура"

документ   10.12.2008
--------------------------------------------------------------------------------
 
ИЗЛАГАЊЕ 
 
на пратеникот Блерим Беџети, заменик-копретседавач на МПК РМ-ЕУ на тема: "Состојбата во пенитенцијарниот систем"  

документ   10.12.2008
--------------------------------------------------------------------------------
 
ИЗЛАГАЊЕ

на пратеникот Силвана Бонева, член на МПК РМ-ЕУ на тема: "Помошта на ЕУ на Република Македонија, со посебен осврт на Инструментот за претпристапна помош (ИПА)"

документ   10.12.2008
-------------------------------------------------------------------------------
 
ИЗЛАГАЊЕ 
 
 
на пратеникот Александар Спасеновски, ко-претседавач на МПК РМ-ЕУ на тема: "Инструментот ТАИЕКС (позначајни програми и достигнувања) и зајакнување на институционалната соработка меѓу двата парламенти, со цел подобрување на парламентарното работење" 

документ   10.12.2008
--------------------------------------------------------------------------------
 
ЗАВРШНА ИЗЈАВА

од 5-от Мешовит парламентарен комитет ЕУ-Република Македонија, едногласно усвоена, на 28 ноември 2008 година  

документ   10.12.2008 
--------------------------------------------------------------------------------

ЗАПИСНИК 

Записник од Петтиот состанок на МПК РМ-ЕУ,одржан на 27 и 28 ноември 2008 година,во Скопје

документ
--------------------------------------------------------------------------------

Архива

 

 

 

 

 

 

 

 Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија)

ПРОГРАМА

за Шестиот состанок на Мешовитиот парламентарен комитет РМ-ЕУ, 31 март 2009 година, Брисел

  документ

ДНЕВЕН РЕД

за Шестиот состанок на Мешовитиот парламентарен комитет РМ-ЕУ, 31 март 2009 година, Брисел 

документ

ВОВЕДНО ОБРАЌАЊЕ


на пратеникот Александар Спасеновски, ко-претседавач на МПК РМ-ЕУ, на Шестиот состанок на Мешовитиот парламентарен

документ

ИЗЛАГАЊЕ

на пратеникот Славица Грковска - Лошкова, заменик-копретседавач на МПК РМ-ЕУ на тема: "Процесот на либерализација на визниот режим за граѓаните на Република Македонија"

документ


 ИЗЛАГАЊЕ

на пратеникот Александар Спасеновски, ко-претседавач на МПК РМ-ЕУ на тема: " Прашања од областа на животната средина"

документ

 

ИЗЛАГАЊЕ
 
на пратеникот Сафет Незири, заменик-член на МПК РМ-ЕУ на тема: "Образовни програми поврзани со оние на Заедницата"

  документ

 

ИЗЛАГАЊЕ

на пратеникот Владанка Авировиќ, член на МПК РМ-ЕУ на тема: "Управување со фондовите на ЕУ, со посебен осврт на Инструментот за претпристапна помош (ИПА)"

документ

  

ЗАВРШНА ИЗЈАВА

од 6-от Мешовит парламентарен комитет ЕУ-Република Македонија, едногласно усвоена, на 31 март 2009 година

документ

ЗАПИСНИК

Записник од Шестиот состанок на МПК РМ-ЕУ,одржан на 31 март 2009 година, во Брисел

документ

 

 Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија)Делегација на Собранието на Република Македонија во парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација (Мешовит парламентарен комитет ЕУ - Република Македонија)

Click