Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

Комисија за уставни прашања 


Е-пошта: k-ustav@sobranie.mk

Комисијата има претседател, шеснаесет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

  • спроведување на Уставот;
  • предлози за изменување и дополнување на Уставот;
  • начелни прашања од уставен карактер во врска со донесувањето и извршувањето на законите и другите прописи и акти,  
  • воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се од уставен караткер и 
  • други прашања од уставен карактер.
Претседател: Трајко Вељаноски 
Заменик на претседателот: Александар Николоски
Членови: 1. Владимир Ѓорчев
2. Иван Стоилковиќ
3. Павле Трајанов
4. Авдија Пепиќ
5. Стојан Миланов
6. Светлана Јакимовска
7. Андон Чибишев
8. Џеват Адеми
9. Рафис Аљити
10. Хазби Љика
11. Имер Алиу
12. Рената Дескоска 
13. Марјан Даскаловски
14. Енес Ибрахим
15. Љубомир Јосифовски
16. Ален Георгијев
Заменици на членовите:     1. Милка Христова
2. Зоран Илиоски
3. Димитар Стевананџија
4. Лилјана Кузмановска
5. Дајанчо Ефтимов
6. Амди Бајрам
7. Јасминка Дамческа
8. Вјолца Мехмети-Нуредини
9. Мирван Џемаиљи
10. Талат Џафери
11. Беким Фазлиу
12. Горан Мисовски
13. Милева Горгиева
14. Биљана Настеска
15. Бетиан Китев
16. Миле Андонов
 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.