Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

Комисија за локална самоуправа

 

Е-пошта: k.samouprava@sobranie.mk       

Комисијата има претседател, дванаесет членови и нивни заменици.          

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

  • локалната самоуправа; 
  • територијалната организација на локалната самоуправа во Република Македонија; 
  • следењето на развојот и мерките за унапредување на локалната самоуправа;          
  • следењето на состојбата на територијалната организација и на стандардите за големината, населението и потребите на локалната самоуправа;             
  • следењето на системот, политиката, мерките и инструментите за остварување порамномерен регионален развој;                 
  • воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на локалната самоуправа и         
  • следење на остварувањето и користењето на средствата наменети за рамномерен регионален развој.                    
претседател: ЏЕВАТ АДЕМИ
заменик на претседателот: ЖАКЛИНА ЛАЗАРЕВСКА
членови: 1) КОСТАДИН АЦЕВСКИ
2) АЛИЈА КАМБЕРОСКИ
3) БЕТИ РАБАЏИЕВСКА-НАУМОВСКА
4) КАТЕРИНА КУЗМАНОВСКА
5) КЕТИ СМИЛЕСКА
6) ВЕСНА ПЕМОВА
7) НАДА ЦИПУШЕВА
8) 
9) ЈОХАН ТАРЧУЛОВСКИ
10) АМДИ БАЈРАМ
11) ЗЕЌИР РАМЧИЛОВИЌ
12) РЕЏЕП МЕМЕДИ
заменици на членовите: 1) НИКИЦА КОРУБИН
2) АНЕТА СИМЕСКА-ДИМОСКА
3) КОСТАДИН КОСТАДИНОВ
4) ЛИДИЈА ТАСЕВСКА
5) AГИМ ШАЌИРИ
6) БЛАГОЈА ДЕСПОТОСКИ
7) ДРАГАН ДАНЕВ
8) КРСТО ЈОВАНОВСКИ
9) ЧЕДОМИР САЗДОВСКИ
10) ГОРАН МАНОЈЛОСКИ
11) ЉУБЕН АРНАУДОВ
12) АФРИМ ГАШИ
 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.