Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

Комисија за економски прашања

 

Е-пошта:k-ekon@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • производство и трговија; - минерални суровини и енергетика; 
 • туризам, угостителство и занаетчиство; 
 • надворешно-трговско работење; 
 • странски вложувања;
 • сопственичка трансформација; 
 • мерки против монополска положба и монополско однесување на пазарот; 
 • заштита на потрошувачите; 
 • јавни претпријатија; 
 • концесии; 
 • статистика, 
 • воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на  економскиот систем и
 • други прашања што се однесуваат на економскиот систем.                
претседател: 
заменик на претседателот: AГИМ ШАЌИРИ
членови: 1) МИРА СТОЈЧЕВСКА
2) РИСТЕ ТАШЕВ
3) ДАЛИБОР БОГДАНОВСКИ
4) ХАРИ ЛОКВЕНЕЦ
5) РЕЏАИЉ ИСМАИЛИ
6) ЛИЛЈАНА КУЗМАНОВСКА
7) ДРАГАН ЦУКЛЕВ
8) ЉУПЧО ДИМОВСКИ
9) ВЛАДАНКА АВИРОВИЌ
10) КРСТО МУКОСКИ
заменици на членовите: 1) АНЕТА СИМЕСКА-ДИМОСКА
2) ПАНЧЕ ИВАНОВ 
3) МИРОСЛАВ ЈОВАНОВИЌ
4) КЕТИ СМИЛЕСКА
5) КОСТАДИН КОСТАДИНОВ
6) ЗОРАН ИЛИОСКИ
7) ВАСИЛ ПИШЕВ
8) СТОЈАН МИЛАНОВ
9) ПАНЧО МИНОВ
10) БЛАГОЈА ДЕСПОТОСКИ
 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.