Седница 67 30.07.2009

За што се искористени средствата од посебниот фонд за вработување на инвалидни лица кој што е во рамките на Агенцијата за вработување.

Од: СВЕТЛАНА ЈАКИМОВСКА За: Влада на РМ14.07.2009

дали министерството за одбрана повторно ќе ги врати на работа лицата васко ѓуров и михаил ангелов од велес.

Од: МАРЈАНЧО НИКОЛОВ  За: Министер за одбранаСедница 67 30.07.2009

Дали министерот за здравство е запознаен со укинувањето на ноќните смени во службите за анестезија и реанимација во општата болница во гостивар.

Од: МЕРАЛ УЗЕИРИ ФЕРАТИ За: Министер за здравствоСедница 67 30.07.2009

дали владата планира да изготви некој проект за уредување на системот за наводнување на подрачјето на општина долнени.

Од: АБЕДИН ЗУМБЕРИ За: Министер за земјоделство, шумарство и водостопанствоСедница 67 30.07.2009

до каде е стечајната постапка за ад горни полог од гостивар.

Од: АДНАН ЈАШАРИ За: Министер за економијаСедница 67 30.07.2009

зошто касарните во тетово и гостивар не се дадени во надлежност на општините.

Од: СУЛЕЈМАН РУШИТИ За: Министер за одбранаСедница 67 30.07.2009

дали во полошкиот регион се планира изградба на постројки за обработка на сметот.

Од: СУЛЕЈМАН РУШИТИ За: Министер за животна средина и просторно планирањеСедница 67 30.07.2009

дали туристичка агенција со лиценца в може да продава аранжмани на туристичките агенции со лиценца а и лиценца б.

Од: ЛИЛЈАНА ПОПОВСКА За: Министер за економијаСедница 67 30.07.2009

кога населеното место полошко во општина кавадарци ќе добие струја.

Од: ЈОВАН ГИНЕВ За: Министер за економијаСедница 67 30.07.2009

што превзема мвр за спречување на појавата на употреба на огнено оружје при семејните веселби.

Од: ЈОВАН ЛАЗАРОВ За: Министер за надворешни работиСедница 67 30.07.2009

дали на нашиот дипломатски претставник во сто во женева му се дадени инструкции да го претстави проблемот за случајот вектра-м со седиште во белград.

Од: СТОЈАН АНДОВ За: Министер за надворешни работиСедница 67 30.07.2009

зошто на нашите гранични премини патниците се задржуваат подолго во споредба со граничните премини на соседните држави.

Од: СТОЈАН АНДОВ За: Министер за економијаСедница 67 30.07.2009

кога одредбите на законот за правото на родителски додаток за дете ќе почнат да се применуваат на целата територија на република македонија.

Од: АБЕДИН ЗУМБЕРИ  За: Министер за труд и социјална политикаСедница 67 30.07.2009

до каде е истражната постапка за кражбата во џамијата во село градец општина врапчиште.

Од: АДНАН ЈАШАРИ За: Министер за внатрешни работиСедница 67 30.07.2009

колку раселени граѓани албанци од подрачјето на општина липково добиваат социјална помош.

Од: АБЕДИН ЗУМБЕРИ За: Министер за труд и социјална политика

Click