Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

Законодавно-правна комисија

Е-пошта: zpk@sobranie.mk

Комисијата има претседател, четиринаесет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

  • усогласеност на законите и други акти со уставот и со правниот систем, како и нивната правно-техничка обработка; 
  • барања за давање автентично толкување и изготвување предлози на автентично толкување на законите;
  • утврдување на пречистен текст на законите и другите акти ако со закон, односно со друг акт биде овластена;
  • давање исправки на грешки во објавениот текст на закон или на друг акт, врз основа на изворниот текст на усвоениот закон или друг акт на Собранието  и исправки на грешки на пречистен текст на законите и на други акти, 
  • воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на законодавната дејност и правните системи и
  • други прашања што се однесуваат на законодавната дејност и изградувањето на правниот систем во Републиката.

 

Претседател: СОЊА МИРАКОВСКА
Заменик на претседателот: ФРОСИНА ТАШЕВСКА-РЕМЕНСКИ
Членови: 1. АЛИЈА КАМБЕРОСКИ
2. СНЕЖАНА КАЛЕСКА-ВАНЧЕВА    
3. БЕТИАН КИТЕВ
4. САШКО КОСТОВ
5. БЕТИ РАБАЏИЕВСКА-НАУМОВСКА
6. ЕЈУП АЉИМИ
7. 
8. ЗОРАН ИЛИОСКИ
9. ВЕСНА ДАМЧЕВСКА-ИЛИЕВСКА
10. ВЕСНА ПЕМОВА
11. ПАВЛИНЧЕ ЧЕСТОЈНОВА
12. ИВАН СТОИЛКОВИЌ
13. 
14. ФАДИЛ ЗЕНДЕЛИ
Заменици на членовите: 1. ЕНЕС ИБРАХИМ
2. МИРА СТОЈЧЕВСКА
3. ИЛИЈА НИКОЛОВСКИ
4. МИРОСЛАВ ЈОВАНОВИЌ
5. САМКА ИБРАИМОСКИ
6. AГИМ ШАЌИРИ
7. СУРИЈА РАШИДИ
8. БЛАГИЦА ЛАСОВСКА
9. ЕМИЛИЈА АЛЕКСАНДРОВА
10. НИКОЛА МИЦЕВСКИ
11. ИВАН ИВАНОВ
12. ЛИЛЈАНА ЗАТУРОСКА
13. ДАФИНА СТОЈАНОСКА
14. АФРИМ ГАШИ
 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.