Седница 30 27.11.2008

Дали од ноември 2007 до денес има официјално барање од Руската Влада да се затвори клириншкиот долг и зошто тоа не го правиме.

Од: ВЛАДО БУЧКОВСКИ За: Влада на РМСедница 30 - усно 27.11.2008

Кои се трите мерки на Владата насочени кон невработеноста, сиромаштијата и населението кое што најмногу ги чувствува последиците од светската финансиска криза.

Од:  ИГОР ИВАНОВСКИ За:  Влада на РМСедница 30 27.11.2008

дали владата ќе предложи измени и дополнувања на законот за употреба на јазик што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на република македонија.Седница 30 - усно 27.11.2008

Зошто учениците албанци не можат да следат настава на мајчин јазик во село Идризово.

Од:  ИМЕР АЛИУ За:  Министер за образование и наука Седница 30 27.11.2008

Колку финансиски средства има во Програмата К-5 за правична и соодветна застапеност на Албанците во институциите на државата.

Од: ИМЕР АЛИУ За: Министер за финансииСедница 30 - 27.11.2008

Кои се конкретните мерки кои што ги превзема Министерството за животна средина и просторно планирање, во врска со решавањето на проблемот со загадувањето од рафинеријата ОКТА.

Од: НАДА СТАНЧЕВСКА За: Министер за животна средина и просторно планирањеСедница 30 - 27.11.2008

Кои компании, односно фирми ги изготвуваат кампањите на Владата и колку чинат тие во последната година.

Од: ЦВЕТАНКА ИВАНОВА За: Министер за финансииСедница 30 - усно 27.11.2008

Какво ќе биде значењето за Република Македонија реализацијата на проектот за изградба на 12 хидроелектрани на реката Вардар, колкав ќе биде вкупниот инсталиран капацитет и колкаво ќе биде годишното производство.

Од: ИЛИЈА КИТАНОСКИ За: Министер за економијаСедница 30 - усно 27.11.2008

Со колку долари странски инвестиции претседателот на Владата на Република Македонија се врати од посетата на САД.

Од: ИГОР ИВАНОВСКИ За: Претседател на Влада на РМСедница 30 - усно 27.11.2008

До каде е проектот за модернизација на воениот полигон Криволак и кога се очекува тој да биде ставен во функција.

Од: ИЛИЈА КИТАНОСКИ За: Министер за одбранаСедница 30 - усно 27.11.2008

Дали се извршени проверки во работењето на други тутунски комбинати, кои се на деловен и друг бизнис план поврзани со фирмите и поединците кои се осомничени за случајот "Пепел".

Од: ИЛИЈА КИТАНОСКИ За: Министер за внатрешни работиСедница 30 - усно 27.11.2008

Зошто се одолговлекува приемот на кандидатите по огласот за професионални војници, објавен во февруари 2008 година од страна на Министерството за одбрана.

Од: МЕРАЛ УЗЕИРИ ФЕРАТИ За: Министер за одбранаСедница 30 27.11.2008

Според кои критериуми и како е направена распределбата на инвестициите во инфраструктурата во државата и каде се тие повеќе ориентирани

Од:  ТАХИР ХАНИ За:  Влада на РМСедница 30 - усно 27.11.2008

Дали Владата располага со точна бројка колку работници се отпуштени или испратени на принуден одмор во месеците октомври и ноември

Од: ЈОВАН МАНАСИЈЕВСКИ За: Влада на РМСедница 30 - усно 27.11.2008

Дали претседателот на Владата е запознаен со Извештајот на светскиот економски форум за конкурентноста, според кој Македонија е на 89 -то место од 130 испитувани национални економии.

Од:  ЈОВАН МАНАСИЈЕВСКИ За:  Влада на РМ 
 
Одговорил:  Влада на РМ 27.11.2008Седница 30 - усно 27.11.2008

Колку партиски војници се вработени во изминатите две години.

Од: ЈОВАН МАНАСИЈЕВСКИ За: Влада на РМСедница 30 - усно 27.11.2008

Кога пратеникот на ДУИ, обвинет за случајот малтретирани градежни работници ќе почне да ја издржува мерката притвор.

Од: ЕМИЛИЈАН СТАНКОВИЌ За: Министер за внатрешни работиСедница 30 - усно 27.11.2008

Како ќе постапува Министерството за транспорт и врски во случајот со дивоградбата во општина Чаир.

Од: ЕМИЛИЈАН СТАНКОВИЌ За: Министер за транспорт и врскиСедница 30 - усно 27.11.2008

Дали Министерството за внатрешни работи е способно да ја контролира безбедносната состојба на граѓаните во Република Македонија.

Од:  ЦВЕТАНКА ИВАНОВА За:  Министер за внатрешни работи Седница 30 - усно 27.11.2008

До каде е Република Македонија во однос на исполнувањето на сите технички критериуми за укунување на визниот режим, кои што претходно беа поставени од Европската комисија.

Од: НАДА СТАНЧЕВСКА За: Министер за внатрешни работи Седница 30 - усно 27.11.2008

Колку огласи се распишани за доделување на земјоделско земјиште, за периодот од изборот на новата Влада до денес.

Од:  НАДА СТАНЧЕВСКА За:  Министер за земјоделство,шумарство и водостопанство Седница 30 27.11.2008

Колку финансиски средства се доделени на Секретаријатот за имплементација на Охридскиот рамковен договор

Одговорил: Заменик на претседателот на Владата на РМ, Абдилаќим Адеми 12.01.2009Седница 30 - усно 27.11.2008

Колку се реални најавените инвестиции од странските инвеститори и дали Владата е свесна дека ќе има сериозен проблем со инвестициите во нашата држава.

Од: ВЛАДО БУЧКОВСКИ За: Влада на РМСедница 30 - усно 27.11.2008

Зошто Министерството за одбрана им го прекина работниот однос на 14 албанци вработени во Министерството за одбрана и во АРМ.

Од:  МЕРАЛ УЗЕИРИ ФЕРАТИ За:  Министер за одбрана Седница 30 - усно 27.11.2008

Дали министерот за образование и наука ќе го разреши државниот просветен инспектор, кој им се заканува со парични казни на вработените во образованието кои штрајкуваат.

Од: ВЛАДО БУЧКОВСКИ За: Влада на РМ Седница 30 - усно 27.11.2008

Дали на 7 мај 2007 година началникот на СВР Куманово му дал на првоосомничениот во акцијата " Пепел" благодарница за соработка со Министерството за внатрешни работи.

Одговорил: Министер за внатрешни работи 27.11.200811.11.2008

Како и на кој начин вработените лица да ја реализираат правосилната Одлука на Основниот суд во Делчево П.бр.324/07 од 28.09.20007 и кој ќе им ги покрие трошоците направени во врска со нереализирањето на судската одлука.

Од: РАТКО ДИМИТРОВСКИ За: Министер за правдаСедница 30 27.11.2008

Министерството за култура да достави табеларен преглед на капиталните инвестиции и програмските средства во однос на дејностите од областа на културата

Од: ТАХИР ХАНИ За: Министер за култура10.11.2008

До каде е постапката за организирање на службата за ИПМ и домашно лекување од страна на Здравствените домови со медицинска екипа која ќе биде вработена во јавното здравство.

Click