Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Советот на Европа (ПС СЕ)


Делегацијата во Парламентарното собрание на Советот на Европа се состои од шеф на Делегацијата, двајца членови и тројца заменици членови на Делегацијата.

Акредитивите на членовите и замениците членови на Делегацијата во Парламентарното собрание на Советот на Европа ги издава претседателот на Собранието на Република Македонија, најдоцна седум дена пред започнувањето на редовното годишно заседание на Парламентарното собрание  на Советот на Европа.

Мандатот содржан во акредитивот од ставот 2 на овој член не може да се отповика, освен во случаите наведени во актите на Парламентарното собрание  на Советот на Европа.

 

Шеф на Делегација  БЕТИАН КИТЕВ 
Членови:   НИКОЛА ПОПОСКИ
 ШПРЕСА ХАДРИ 
Заменик-членови:   АНТОНИЈО МИЛОШОСКИ
 ФРОСИНА ТАШЕВСКА-РЕМЕНСКИ
 АФРИМ ГАШИ

Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ПС ОБСЕ)


Делегацијата во Парламентарното собрание на Организацијата на безбедност и соработка во Европа се состои од шеф на Делегацијата, двајца членови и тројца заменици членови.

Шеф на Делегација:   ВЛАДИМИР ЃОРЧЕВ
Членови:   ЈАГОДА ШАХПАСКА
 РЕЏАИЉ ИСМАИЛИ
Заменик-членови:   АНТОНИЈО МИЛОШОСКИ
 АЛЕКСАНДАР КИРАЦОВСКИ
 ФАДИЛ ЗЕНДЕЛИ

Делегација на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија (ИПУ) 

 

Делегацијата во Интерпарламентарната унија се состои од Претседателот на Собранието, кој е шеф на Делегацијата и шест члена.

 

Шеф на Делегација:   ТАЛАТ ЏАФЕРИ 
Членови:   ДИМЕ ВЕЛКОВСКИ
 ЈОВАН МИТРЕСКИ
 ДАНИЕЛА РАНГЕЛОВА
 ДИМИТАР СТЕВАНАНЏИЈА
 АФРИМ ГАШИ
 ЕЈУП АЉИМИ 

Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива (ПД ЦЕИ)

 

Делегацијата во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива се состои од шеф, двајца членови и тројца заменик-членови.

 

Шеф на Делегација:   ФАДИЛ ЗЕНДЕЛИ 
Членови:   ЕЛИЗАБЕТА КАНЧЕСКА-МИЛЕВСКА
 МИРСАДА ЕМИНИ-АСАНИ
Заменик-членови:   КАТЕРИНА КУЗМАНОВСКА
 ЉУПЧО ДИМОВСКИ
 ГОРАН МИСОВСКИ

Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Северноатлантската договорна организација (ПС НАТО)

Делегацијата во Парламентарното собрание на Северноатлантската договорна организација се состои од шеф, двајца членови и тројца заменици членови.

 

Шеф на Делегација:   ИЛИЈА ДИМОВСКИ
Членови:   КАТЕРИНА КУЗМАНОВСКА

 
   Заменик-членови:   КОСТАДИН КОСТАДИНОВ
 ЕМИЛ ДИМИТРИЕВ
 АФРИМ ГАШИ

 

   
 

Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Медитеранот (ПС на Медитеранот)

 

Делегацијата во Парламентарното собрание  на Медитеранот се состои од шеф, двајца членови и тројца заменици членови.

 

Шеф на Делегација:   ЕМИЛ ДИМИТРИЕВ
Членови:   ЕНЕС ИБРАХИМ 
 ТЕУТА БИЉАЛИ
Заменик-членови:   ЧЕДОМИР САЗДОВСКИ
 МИРА СТОЈЧЕВСКА
 AГИМ ШАЌИРИ

Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Процесот за соработка во Југоисточна Европа (ПС ПСЈИЕ)


Делегацијата во Парламентарното собрание на Процесот за соработка во Југоисточна Европа се состои од Претседателот на Собранието, кој е шеф на Делегацијата,  четири члена и четири заменици членови.

 

Шеф на Делегација:   ТАЛАТ ЏАФЕРИ 
Членови:   ТРАЈКО ВЕЉАНОСКИ
 ХАРИ ЛОКВЕНЕЦ
 ЏЕВАТ АДЕМИ  
 ТЕУТА БИЉАЛИ
Заменик-членови:   ЈУСУФ ХАСАНИ 
 АНЕТА СИМЕСКА-ДИМОСКА
 СУРИЈА РАШИДИ
 ФАДИЛ ЗЕНДЕЛИДелегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација 

 

Е-пошта: jpc@sobranie.mk

Цели и задачи 
Деловник 

Претходни состаноци (1995-2004) 
Прв состанок (30 и 31 март 2005 година, Скопје, Република Македонија) 
Втор состанок (5 и 6 декември 2005 година, Брисел, Кралството Белгија) 
Трет состанок (29 и 30 јануари 2007 година, Скопје, Република Македонија) 
Четврт состанок (26 и 27 ноември 2007 година, Брисел, Кралството Белгија) 
Петти состанок (27 и 28 ноември 2008 година, Скопје, Република Македонија) 
Шести состанок (31 март 2009 година, Брисел, Кралството Белгија)
Седми состанок (18-19 февруари 2010 година, Скопје, Република Македонија)
Осми состанок (29 и 30 ноември 2010 година, Брисел, Кралство Белгија)
Деветти состанок (3-4 ноември 2011 година, Скопје, Република Македонија)
Десетти состанок (7 јуни 2012 година, Брисел, Кралство Белгија)
Единаесетти состанок (22-23 мај 2013 година, Стразбур, Француска Република)
Дванаесетти состанок (26-27 ноември 2014 година, Стразбур, Француска Република) 
Тринаесетти состанок (3-4 декември 2015 година, Скопје, Република Македонија) 
Четиринаесетти состанок (7-8 февруари 2018 година, Стразбур, Француска Република) 
Петнаесетти состанок (19-20 септември 2018 година, Скопје, Република Македонија) 
Шеснаесетти состанок (27-28 март 2019 година, Стразбур, Француската Република) 
Седумнаесетти состанок (18-19 декември 2019 година, Стразбур, Француската Република) 

Новости

Останати активности

                                   

 

Мешовитиот парламентарен комитет-Република Македонија и Европската унија (ЕУ) е формиран врз основа на Резолуцијата на Европскиот парламент од 10 март 2004 година, како и одлуката на Собранието на Република Македонија од 7 декември 2004 година за основање Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација и врз основа на Договорот за стабилизација и асоцијација на Република Македонија (особено членот 114). Формирањето на Мешовитиот парламентарен комитет (МПК) е одраз на цврстата определба на нашата земја за полноправно членство во ЕУ, како и на заложбите на Собранието на Република Македонија, преку парламентарен дијалог, да придонесе кон процесот на евроинтеграција и достигнување на европските стандарди. Во основа, МПК претставува форум каде што членовите на Собранието на Република Македонија и Европскиот парламент ќе разменуваат искуства, мислења и ставови за зајакнување на меѓусебното партнерство. Комитетот, како билатерално тело со кое Република Македонија се одвојува од другите земји на т.н. Западен балкан, претставува формално и ефикасно зајакнување и издигнување на повисоко ниво на односите и соработката на Собранието на Република Македонија и Европскиот парламент. Основна цел на МПК е разгледување на сите аспекти на односите меѓу Република Македонија и ЕУ, особено имплементацијата на Договорот за стабилизација и асоцијација. По предлог на Бирото на Мешовитиот парламентарен комитет можат да се даваат препораки до Европскиот парламент, до Собранието и Владата на Република Македонија, до Советот на Европската унија и до Европската комисија. МПК се сотанува два пати годишно - еднаш во Собранието на Република Македонија и еднаш во Европскиот парламент. Седниците на Мешовитиот парламентарен комитет завршуваат со усвојување на Завршна изјава која, пак, всушност е документ во кој се содржани заедничките ставови за одредени актуелни прашања.

 

Претседател:   СОЊА МИРАКОВСКА
Потпретседатели:   АНТОНИЈО МИЛОШОСКИ
 АРТАН ГРУБИ
Членови:   БЕТИАН КИТЕВ  
 ЛИЛЈАНА ПОПОВСКА
 ЖАКЛИНА ЛАЗАРЕВСКА
 ДИМЕ ВЕЛКОВСКИ
 НИКОЛА ПОПОСКИ
 ЛИЛЈАНА ЗАТУРОСКА
 ВЛАДИМИР ЃОРЧЕВ
 ЗОРАН ИЛИОСКИ
 ШПРЕСА ХАДРИ 
 РЕЏЕП МЕМЕДИ
Заменик-членови:   РИСТЕ ТАШЕВ
 МИЛЕВА ЃОРГИЕВА
 ИВАНА ТУФЕГЏИЌ
 МЕРАЛ УЗЕИРИ-ФЕРАТИ
 ПАНЧО МИНОВ
 ИВАН СТОИЛКОВИЌ 
 ТРАЈЧО ДИМКОВ 
 ЗЕЌИР РАМЧИЛОВИЌ 
 ЏЕВАТ АДЕМИ 
 ТЕУТА БИЉАЛИ

Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Франкофонијата (ПСФ)
 

Шеф на Делегација:  ЏЕВАТ АДЕМИ 
Членови:  ФЕРИД МУХИЌ 
ВЕСНА ДАМЧЕВСКА-ИЛИЕВСКА
НИКИЦА КОРУБИН


 
             
             

Click