30.11.2009

дали е можно отварање на матична служба во село горно јаболчиште.

Од: ИЛИЈА ДИМОВСКИ За: Министер за правдаСедница 81 - 26.11.2009

дали министерството за труд и социјална политика има програма за ресоцијализација на малолетниците кои биле сексуално злоупотребени или злоупотребени при присилна работа.

Од: АЛЕКСАНДАР НИКОЛОВСКИ За: Министер за труд и социјална политикаСедница 81 - усно - 26.11.2009

Што презема Министерството за култура за целосна и ефикасна имплементација на закон за авторски и сродни права.

Од: ЦЕНА МАТЕВСКА За: Министер за култураСедница 81 - усно - 26.11.2009

што презема Министерството за внатрешни работи во делот на поефикасна и полесна процедура за вадењето на нови лични карти се со цел да се оствари законската обврска на граѓаните на Република Македонија.

Од: ЦЕНА МАТЕВСКА За: Министер за внатрешни работиСедница 81 - усно - 26.11.2009

како планирате да ги искористите средствата од европските фондови кои стојат на располагање преку Агенцијата за финансиска поддрша на земјоделството и руралниот развој.

Од: ЈОВАН ЛАЗАРЕВ За: Министер за земјоделство, шумарство и водостопанствоСедница 81 - усно - 26.11.2009

кои мерки ги презема Министерството, за успешен откуп на тутунот, какви приноси очекувате и какви цени и субвенции може да очекуваат производителите на тутун.

Од:ЈОВАН ЛАЗАРЕВ За: Министер за земјоделство, шумарство и водостопанствоСедница 81 - усно - 26.11.2009

Дали постои дискоординација помеѓу СВР Битола и Министерството за внатрешни работи бидејќи само за неполни 24 часа дадовте различни изјави.

Од: ГОРАН СУГАРЕВСКИ За: Министер за внатрешни работиСедница 81 - усно - 26.11.2009

дали припадниците на ОНА и нивните семејства се предвидени во Буџетот да добијат средства и дали ова прашање еднаш засекогаш ќе биде решено.

Од: ГОРАН СУГАРЕВСКИ За: Председател на Влада на РМСедница 81 - усно - 26.11.2009

кој ќе ја понесе одговорноста за дебаклот и неуспехот во реализацијата на проектот бесплатни учебници.

Од: МАРИНЕЛА ТУШЕВА За: Министер за образование и наукаСедница 81 - усно - 26.11.2009

Како планирате да ја намалите невработеноста во земјава ако само во изминатиов период поради блокади на 5864 компании преку 18 илјади вработени остануваат на улица без никакви приходи .

Од: МАРИНЕЛА ТУШЕВА За: Влада на РМСедница 81 - усно - 26.11.2009

дали е можно да се изнајде решение во врска со користењето на регионалниот пат ЕР-103, од страна на тешките товарни возила на градежната оператива Гранит кои ја загрoзуваат безбедноста во сообраќајот.

Од: ВЕСЕЛА ЧЕСТОЕВА За: Министер за тарнспорт и врскиСедница 81 - усно - 26.11.2009

кои категории на граѓани се опфатени со проектот за користење на сос пакетите.

Од: ВЕСЕЛА ЧЕСТОЕВА За: Министер за труд и социјална политикаСедница 81 - усно - 26.11.2009

што превзема министерството за труд и социјална политика за целосна и ефикасна имплементација на законот за семејство.

Од: ВЕСЕЛА ЧЕСТОЕВА За: Министер за труд и социјална политикаСедница 81 - усно - 26.11.2009

Дали до крајот на месецот ќе пристигнат 100 илјади вакцини за грипот, кога ќе стигне останатата доза и колку здравствени работници се вакцинирани со оваа вакцина.

Од: МЕНДЕ ДИНЕВСКИ За: Министер за здравствоСедница 81 - усно - 26.11.2009

зошто се повикани на информативен разговор двајца младинци од ресен кои дистрибуирале леток со што на најгруб начин се прекршени нивните основни човекови права како и правото на слобода на изразување.

Од: МЕНДЕ ДИНЕВСКИ За: Председател на Влада на РМСедница 81 - усно - 26.11.2009

Дали ќе продолжите понатаму со арач политиката или ќе се откажете од вашите реклами, кампањи, споменици и други непродуктивни трошоци.

Од: ТОМЕ ЧИНГОВСКИ За: Председател на Влада на РМСедница 81 - усно - 26.11.2009

Дали знаете каков ефект имаше вашето писмо до граѓаните на Република македонија.

Од: ВЕСНА БЕНДЕВСКА За: Претседател на Влада на РМСедница 81 - 26.11.2009

дали во патните исправи во графата државјанство треба да стои државјанство на рм или македонско.

Од: РАФИС АЛИТИ За: Министер за внатрешни работиСедница 81 - 26.11.2009

дали се предвидува асфалтирање на патниот правец од село пуста река до село цер.

Од: ЦЕНА МАТЕВСКА За: Министер за транспорт и врскиСедница 81 - 26.11.2009

зошто на обиколницата околу скопје нема обележана табла за општина шуто оризари

Од: АМДИ БАЈРАМ За: Министер за транспорт и врскиСедница 81 - 26.11.2009

колку роми аплицирале и колку добиле социјални станови.

Од: АМДИ БАЈРАМ За: Министер за транспорт и врски11.11.2009

дали се почитувани законските процедури при доделувањето на отказното решение на полицаецот златко ставрески од македонски брод.

Од: МАРЈАНЧО НИКОЛОВ За: Министер за внатрешни работиСедница 77 - 05.11.2009

на кој начин министерството за локална самоуправа ќе се ангажира во процесот на децентрализација на општините и во поддршката на општините.

Од: ФЛОРА КАДРИУ За: Министер за локална самоуправаСедница 77 - 05.11.2009

Дали телевизијата бтр ги има пријавено вработените и дали плаќа придонеси за нив.

Од: АМДИ БАЈРАМ За: Министер за труд и социјална политикаСедница 77 - 05.11.2009

според кој член од законот јавната здравствена установа од свети николе трошоците за асистенција при транспорт на душевно болните лица ги префрла на товар на семејствата односно на товар на матичните лекари.

Од: СТАНКА АНАСТАСОВА За: Министер за здравствоСедница 77 - 05.11.2009

зошто промовирате селективен пристап и двоен аршин во вашата работа и дали тоа н е злоупотреба на функцијата која ја обавувате.

Од: МЕНДЕ ДИНЕВСКИ  За: Председател на Државната комисија за спречување на корупцијатаСедница 77 - 05.11.2009

кој мерки ќе ги превземе министерството за животна средина и просторно планирање за отпадот кој се создава со активирање на рудникот во липково.

Од: ЗУМРЕТЕ ЈАКУПИ За: Министер за животна средина и просторно планирањеСедница 77 - 05.11.2009

дали државното претпријатие "илинден" го има продадено државното земјиште во шутооризари на легален начин.

Од: АМДИ БАЈРАМ За: Министер за транспорт и врскиСедница 77 - усно 05.11.2009

дали министерството за култура планира реконструкција и санација на манастирот свети архангел и михаил во берово.

Од: МАРИЈА РАШКОВСКА За: Министер за култураСедница 77 - усно 05.11.2009

каква е економската состојба во нашата земја и до каде е подготовката на буџетот на рм за 2010 година.

Од: МАРИЈА РАШКОВСКА Седница 77 - усно 05.11.2009

што превзема министерството за здравство за елиминирање на жолтицата што се појави во основните училишта браќа рамиз и хамид и 26 јули.

Од: АМДИ БАЈРАМ За: Министер за здравствоСедница 77 - усно 05.11.2009

дали министерството за внатрешни работи повикува на информативни разговори интелектуалци, колумнисти кои јавно не се согласуваат со некои политики на владата.

Од: ТИТО ПЕТКОВСКИ За: Министер за внатрешни работиСедница 77 - усно 05.11.2009

дали официјалната посета на австралија беше владинопарламентарна делегација или владинопартиска делегација.

Од: ТИТО ПЕТКОВСКИ За: Председател на Влада на РМСедница 77 - усно 05.11.2009

што превзема владата на рм за да република македонија добие датум за почеток на преговорите со европската унија.

Од: ТИТО ПЕТКОВСКИ За: Председател на Влада на РМСедница 77 - усно 05.11.2009

кога може премиерот да ги прими стечајните работници на треска ад мебел скопје..

Од: ТОМЕ ЧИНГОВСКИ За: Председател на Влада на РМСедница 77 - усно 05.11.2009

зошто не бевте присутен во собранието на денот на ратификацијата на договорот за границата со република Косово.

Од: ТОМЕ ЧИНГОВСКИ За: Председател на Влада на РМСедница 77 - усно 05.11.2009

дали планирате програмата за флуорирано млеко да ја проширите и за децата од училишна возраст.

Од: ЈОВАН ЛАЗАРЕВ За: Министер за здравствоСедница 77 - усно 05.11.2009

што планира министерството за економија на полето на заштедата на енергија и замената на еден вид енергија со друг вид на енергија.

Од: ЈОВАН ЛАЗАРЕВ За: Министер за економијаСедница 77 - усно 05.11.2009

кога ќе биде изготвен закон со кој ќе се реши статусот на борците на она.

Од: АБЕДИН ЗУМБЕРИ За: Министер за труд и социјална политикаСедница 77 - усно 05.11.2009

Од: ГОРАН СУГАРЕВСКИ За: Претседател на Влада на РМСедница 77 - усно 05.11.2009

дали имате намера да го решите прашањето на бранителите.

Од: ГОРАН СУГАРЕВСКИ За: Председател на Влада на РМСедница 77 - усно 05.11.2009

колку средства се реализирани од предвидените 70 милиони евра субвенции во земјоделието.

Од: ФЕМИ ЈОНУЗИ За: Министер за земјоделство, шумарство и водостопанствоСедница 77 - усно 05.11.2009

до каде е проектот за реконструкција на локалните и регионални патни правци кој се финансира од светска банка.

Од: ФЕМИ ЈОНУЗИ За: Министер за транспорт и врскиСедница 77 - усно 05.11.2009

кое е значењето на проектот за изградба на хидроцентрали и за кои локации станува збор.

Од: ФЕМИ ЈОНУЗИ За: Министер за економијаСедница 77 - усно 05.11.2009

дали сметате дека во работата на директорот на царинската управа постои конфликт на интереси.

Од: МЕНДЕ ДИНЕВСКИ За: Претседател на Влада на РМСедница 77 - усно 05.11.2009

до каде е проектот со бесплатните учебници.

Од: РОЗА ТОПУЗОВА КАРЕВСКА За: Министер за образование и наукаСедница 77 - усно 05.11.2009

каде бевте на 17 октомври кога собранието расправаше по законот за демаркација на границата со република косово.

Од: РОЗА ТОПУЗОВА КАРЕВСКА За: Претседател на Влада на РМСедница 77 - усно 05.11.2009

дали е точно дека сме набавиле најскапи вакцини за заштита од новиот грип во однос на останатите земји во регионот.

Од: ВИОЛЕТА ТАШЕВА За: Министер за здравствоСедница 77 - усно 05.11.2009

Дали во министерството за труд и социјална политика постои работна група за изработка на посебен закон за обештетување на припадниците на она.

Од: ВИОЛЕТА ТАШЕВА За: Министер за труд и социјална политикаСедница 77 - усно 05.11.2009

што подразбира моделот на активна резерва за решавање на прашањето на професионалните војници.

Од: ВИОЛЕТА ТАШЕВА За: Министер за одбранаСедница 77 - усно 05.11.2009

дали сте подготвени да се извините на сдсм и на сите оние кои во овој период беа етикетирани како предавници.

Од: АНДРЕЈ ПЕТРОВ За: Претседател на Влада на РМ

Click