REZULTATI NGA ZGJEDHJET E DEPUTETËVE NË KUVENDIN E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË
TË MBAJTURA MË 11 DHJETOR 2016 

 

 (VMRO-PARTIA DEMOKRATIKE PËR BASHKIM KOMBËTAR), PARTIA SOCIALISTE E MAQEDONISË, PARTIA DEMOKRATIKE E SERBËVE TË MAQEDONISË, LIDHJA E ROMËVE TË MAQEDONISË, PARTIA E DREJTESISË, OPSIONI QYTETAR PËR MAQEDONI - OCM, PALA E AKSIONIT DEMOKRATIK TË MAQEDONISË, PARTIA E VLLEHËVE TË MAQEDONISË, PARTIA PËR INTEGRIM TË ROMËVE, PARTIA PUNETORE BUJQËSORE E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË, BASHKIMI I PERHERSHËM RADIKAL MAQEDONAS, PARTIA E RE LIBERALE, PARTIA E DEMOKRATËVE TË BASHKUAR, ALEANCA MAQEDONASË, PARTIA DEMOKRATIKE E TURQVE TË MAQEDONISË, VMRO-PD (VMRO-PARTIA DEMOKRATIKE), PARTIA DEMOKRATIKE E BOSHNJAKËVE, PARTIA DEMOKRATIKE E ROMËVE, BASHKIMI SOCIALDEMOKRATIK, ROMËT E BASHKUAR TË MAQEDONISË, LIDHJA E FORCAVE MAJTISTE TË TITOS, PARTIA E BASHKUAR PËR BARAZI TË ROMËVE, LËVIZJA PËR BASHKIM KOMBËTAR TË TURQVE, FORCAT DEMOKRATIKE TË ROMËVE 

1. NIKOLLA POPOVSKI  
2. ELIZABETA KANÇESKA-MILEVSKA 
3. BORIS ZMEJKOVSKI
4. DRAGAN DANEV 
5. DANIELLA RANGELLOVA 
6. LUPÇO DIMOVSKI 
7. KËRSTO JOVANOVSKI 
8. ÇEDOMIR SAZDOVSKI
9. NIKOLLA TODOROV
ndërprerja e mandatit në seancën e 2-të të mbajtur më 30.5.2017 
Në atë vend: NEVENKA STAMENKOVSKA-STOJKOVSKI
verifikimi i mandatit në seancën 4-të të mbajtur më 1.6.2017,
ndërprerja e mandatit në seancën e 127-të të mbajtur më 3.1.2020 
Në atë vend: EMILLIJA TRAJKOVSKA
verifikimi i mandatit në seancën 4-të të mbajtur më 14.1.2020 
10. TRAJKO VELJANOVSKI
11. ZHAKLINA PESHEVSKA 
12. IVAN STOILKOVIQ  
13. AMDI BAJRAM 
14. VLLADANKA AVIROVIQ
15. ZORAN GJORGJIEVSKI 
16. JOHAN TARÇULLOSKI 
17. VESNA DAMÇEVSKA-ILIEVSKA 
18. ILIJA DIMOVSKI
19. EMIL DIMITRIEV 
20. SLLAGJANA MITOVSKA 
21. TRAJÇO DIMKOV
22. STOJAN MILLANOV 
23. MAGDALENA MANASKOVA
24. ZEQIR RAMÇILLOVIQ
25. NIKOLLA MICEVSKI 
26. BLLAGICA LLASOVSKA 
27. EMILIJA ALEKSANDROVA 
28. IVAN IVANOV 
29. NIKOLLA GRUEVSKI
ndërprerja e mandatit në seancën e 102-të të mbajtur më 11.6.2019  
Në atë vend: GJOKO KAMÇEV
verifikimi i mandatit në seancën 102-të të mbajtur më 11.6.2019
30. VANKOVER MANÇEV 
31. ANE LLASHKOSKA
32. PANÇO MINOV 
33. VESNA PEMOVA 
34. VASILL PISHEV 
35. NADA CIPUSHEVA 
36. DIMITAR STEVANANXHIJA 
37. DRAGAN CUKLEV
38. PAVLINQE ÇESTOJNOVA 
39. ANTONIO MILLOSHOSKI 
40. ZORAN ILIOSKI
41. LILJANA ZATUROSKA
42. LUBEN ARNAUDOV 
43. BLLAGOJA DESPOTOSKI
44. NOLLA ISMAJLLOSKA-STAROVA 
45. KËRSTO MUKOSKI 
46. SASHO VASILEVSKI 
47. LILJANA KUZMANOVSKA
48. VLLADIMIR GJORÇEV  
49. JUSUV HASANI  
50. DAFINA STOJANOSKA
51. GORAN MANOJLLOSKI


PARTIA DEMOKRATIKE SHQIPTARE – PDSH 

52. MENDUH THAQI 
53. BARDHYL DAUTI
ndërprerja e mandatit në seancën e 18-të të mbajtur më 1.11.2017
Në atë vend: MERAL UZEIRI-FERATI
verifikimi i mandatit në seancën 18-të të mbajtur më 1.11.2017


BASHKIMI DEMOKRATIK PËR INTEGRIM - BDI 

54. ARTAN GRUBI 
55. EJUP ALIMI
56. REXHAIL ISMAILI 
57. AGIM SHAQIRI
58. ALI AHMETI  
59. TALAT XHAFERI  
60. SHPRESA HADRI
61. BRANKO MANOILLOVSKI
62. XHEVAT ADEMI
63. MIRSADA EMINI - ASANI


LIDHJA SOCIALDEMOKRATIKE E MAQEDONISË-LSDM, PARTIA E RE SOCIALDEMOKRATE-PRSD, PARTIA DEMOKRATIKE LIBERALE - PDL, PARTIA E LËVIZJES SË TURQVE TË MAQEDONISË, PLT, ALTERNATIVA E RE-AR, LIDHJA DEMOKRATIKE E VLLAHËVE TË MAQEDONISË - LDVM, PALA SERBE E MAQEDONISË - PSM, PARTIA PËR NDRYSHIME EKONOMIKE - PNE, PARTIA E PENSIONISTËVE DHE QYTETARËVE TË BASHKUAR TË MAQEDONISË - PPQBM, PALA PROGRESIVE SERBE NË MAQEDONI - PPSM, PARTIA PËR EMANCIPIM TË PLOTË TË ROMËVE - PEPR 

64. STEVO PENDAROVSKI
ndërprerja e mandatit në seancën e 26-të të mbajtur më 22.12.2017 
Në atë vend: DALIBOR BOGDANOVSKI
verifikimi i mandatit në seancën 26-të të mbajtur më 22.12.2017
65. RENATA DESKOSKA
ndërprerja e mandatit në seancën e 2-të të mbajtur më 31.5.2017 
Në atë vend: LILJANA POPOVSKA
verifikimi i mandatit në seancën 4-të të mbajtur më 1.6.2017
66. DAMJAN MANÇEVSKI
ndërprerja e mandatit në seancën e 2-të të mbajtur më 31.5.2017  
Në atë vend: NIKICA KORUBIN
verifikimi i mandatit në seancën 4-të të mbajtur më 1.6.2017
67. STEFAN BOGOEV 
ndërprerja e mandatit në seancën e 18-të të mbajtur më 1.11.2017
Në atë vend: ANETA SIMESKA-DIMOSKA
verifikimi i mandatit në seancën 18-të të mbajtur më 1.11.2017
68. PAVLE BOGOEVSKI 
ndërprerja e mandatit në seancën e 102-të të mbajtur më 11.6.2019 
Në atë vend: ALEKSANDAR FILIPOVSKI
verifikimi i mandatit në seancën 102-të të mbajtur më 11.6.2019
69. SONJA MIRAKOVSKA
70. DIME VELKOVSKI 
71. TATJANA PRENTOVIQ
72. IVANA TUFELXHIQ
73. PETAR ATANASOV  
ndërprerja e mandatit në seancën e 58-të të mbajtur më 29.8.2018    
Në atë vend: SNEZHANA KALESKA-VANÇEVA  
verifikimi i mandatit në seancën e 58-të të mbajtur më 29.8.2018  
74. OLIVER SPASOVSKI 
ndërprerja e mandatit në seancën e 2-të të mbajtur më 31.5.2017 
Në atë vend: MIROSLLAV JOVANOVIQ
verifikimi i mandatit në seancën 4-të të mbajtur më 1.6.2017
75. FROSINA TASHEVSKA-REMENSKI 
76. MUHAMED ZEQIRI  
77. MAJA MORAÇANIN  
78. FERID MUHIQ 
79. MAKSIM DIMITRIEVSKI  
ndërprerja e mandatit në seancën e 18-të të mbajtur më 1.11.2017
Në atë vend: LIDIJA TASEVSKA
verifikimi i mandatit në seancën 18-të të mbajtur më 1.11.2017
80. KURTO DUDUSH
ndërprerja e mandatit në seancën e 19-të të mbajtur më 8.11.2017
Në atë vend: KOSTADIN ACEVSKI
verifikimi i mandatit në seancën 19-të të mbajtur më 8.11.2017
81. TANJA KOVAÇEV 
92. LUPÇO NIKOLLOVSKI 
ndërprerja e mandatit në seancën e 2-të të mbajtur më 31.5.2017 
Në atë vend: SLLAVICA SHUMANSKA-MITEVA
verifikimi i mandatit në seancën 4-të të mbajtur më 1.6.2017
83. BLLAGOJA BOÇVARSKI
ndërprerja e mandatit në seancën e 19-të të mbajtur më 8.11.2017
Në atë vend: AGIM MURTEZANOV
verifikimi i mandatit në seancën 19-të të mbajtur më 8.11.2017
84. JAGODA SHAHPASKA 
85. PANÇE IVANOV 
86. SASHKO KOSTOV 
87. JULIANA NIKOLLOVA 
88. ENES IBRAHIM
89. ILIJA NIKOLLOVSKI
90. MIRA STOJÇEVSKA 
91. ZORAN ZAEV 
ndërprerja e mandatit në seancën e 2-të të mbajtur më 31.5.2017 
Në atë vend: SASHKO ATANASOV
verifikimi i mandatit në seancën 4-të të mbajtur më 1.6.2017
92. HARI LLOKVENEC
93. KATERINA KUZMANOVSKA
94. GORAN MISOVSKI  
95. KOSTA JANEVSKI   
ndërprerja e mandatit në seancën e 18-të të mbajtur më 1.11.2017
Në atë vend: RISTE TASHEV
verifikimi i mandatit në seancën 18-të të mbajtur më 1.11.2017
96. KETI SMILESKA 
97. BETIANE KITEV  
98. SASHO POCKOV 
ndërprerja e mandatit në seancën e 18-të të mbajtur më 1.11.2017
Në atë vend: KOSTADIN KOSTADINOV
verifikimi i mandatit në seancën 18-të të mbajtur më 1.11.2017
99. MILEVA GJORGIEVA 
100. MERI LLAZAROVA  
101. RADMILLA SHEKERINSKA-JANKOVSKA 
ndërprerja e mandatit në seancën e 2-të të mbajtur më 31.5.2017 
Në atë vend: BETI RABAXHIEVSKA-NAUMOVSKA
verifikimi i mandatit në seancën 4-të të mbajtur më 1.6.2017
102. ALEKSANDAR KIRACOVSKI
103. TOMISLLAV TUNTEV 
ndërprerja e mandatit në seancën e 75-të të mbajtur më 9.1.2019
Në atë vend: RUBIN ZEMON
verifikimi i mandatit në seancën 75-të të mbajtur më 9.1.2019
104. GORAN MILEVSKI  
ndërprerja e mandatit në seancën e 103-të të mbajtur më 27.6.2019
Në atë vend: ALEKSANDRA CVETKOVSKA
verifikimi i mandatit në seancën 104-të të mbajtur më 9.7.2019
84. JAGODA SHAHPASKA 
105. VASKO KOVAÇEVSKI  
ndërprerja e mandatit në seancën e 26-të të mbajtur më 22.12.2017 
Në atë vend: SAMKA IBRAIMOSKI
verifikimi i mandatit në seancën 26-të të mbajtur më 22.12.2017
106. IRENA STEFOSKA
107. JOVAN MITRESKI  
108. ALIJA KAMBEROSKI
109. ZHAKLINA LLAZAREVSKA
110. PETRE SHILEGOV
ndërprerja e mandatit në seancën e 18-të të mbajtur më 1.11.2017
Në atë vend: TATIJANA LALLÇEVSKA
verifikimi i mandatit në seancën 18-të të mbajtur më 1.11.2017
111. GJULUMSER KASAPI
112. BLLAGOJÇE TËRPEVSKI 


KOALICIONI "ALEANCA PËR SHQIPTARËT (LR-PDSH, UNITETI, RDK) 

113. SURIJA RASHIDI
114. ZIADIN SELA  
115. VESEL MEMEDI 
ndërprerja e mandatit në seancën e 104-të të mbajtur më 9.7.2019
Në atë vend: ARTA TOÇI  
verifikimi i mandatit në seancën e 106-të të mbajtur më 23.7.2019  

LËVIZJA BESA 

116. ZEQIRJA IBRAHIMI
ndërprerja e mandatit në seancën e 18-të të mbajtur më 1.11.2017
Në atë vend: REXHEP MEMEDI
verifikimi i mandatit në seancën 18-të të mbajtur më 1.11.2017
117. AFRIM GASHI 
118. BILALL KASAMI
ndërprerja e mandatit në seancën e 16-të të mbajtur më 20.9.2017 
Në atë vend: NEXHBEDIN KAREMANI
verifikimi i mandatit në seancën 17-të të mbajtur më 20.9.2017
119. FADIL ZENDELI 
120. TEUTA BILALLI

Click