Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE

REZULTATET NGA ZGJEDHJET E DEPUTETËVE NË KUVENDIN E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

TË MBAJTURA MË 27 PRILL 2014


LIDHJA SOCIALDEMOKRATE E MAQEDONISË - LSDM, PARTIA E RE SOCIALDEMOKRATE - PRSD, PARTIA DEMOKRATIKE LIBERALE - PDL, TË BASHKUAR PËR MAQEDONINË - BM, PARTIA PËR LËVIZJEN E TURQVE NË MAQEDONI - PLV, PARTIA PËR EMANCIPIM TË PLOTË TË ROMËVE - PEPR, PALA SERBE NË MAQEDONI - PSM, LIDHJA DEMOKRATIKE E VLLAHËVE NË MAQEDONI - LDVM, LIGA E SANXHAKUT 

1. Renata Deskoska
2. Sofija Kunoska
3. Stefan Bogoev
4. Ljubomir Josifovski
5. Dufe Kukoski
6. Solza Gërçeva
7. Lidija Dimova
8. Petre Shilegov
9. Ljubisha Nikoliq
10. Sonja Mirakovska
11. Ljubica Buralieva
12. Bllagoja Stojanovski
13. Marjanço Nikollov
14. Alen Georgijev
15. Jagoda Shahpaska
16. Goran Misovski
17. Mile Andonov
18. Mira Stojçevska
19. Enes Ibrahim
20. Hari Lokvenec
21. Pançe Orcev
22. Roza Topuzova-Karevska
23. Betian Kitev
24. Sasho Pockov
25. Mileva Gjorgieva
26. Goran Sugareski
27. Marjan Daskallovski
28. Vasko Kovaçevski
29. Tomisllav Tuntev
30. Biljana Nasteska
31. Goran Milevski
32. Jovan Mitrevski
33. Julijana Siljanovska
34. Stojko Paunovski

Partia Demokratike Shqiptare - PDSH

35. Bekim Fazliu
36. Orhan Ibraimi
37. Menduh Thaçi
38. Ernad Fejzulla
39. Meral Uzeiri Ferati
40. Imer Aliu
41. Gazmend Aliji

Bashkimi Demokratik për Integrim - BDI

42. Ermira Mehmeti
43. Rafis Aliti
44. Zulfi Adili
45. Rexhail Ismaili
46. Shkodrane Dardhishta
ndërprerja e mandatit në seancën e 7-të të mbajtur më 2.7.2014
Në atë vend: Kaltrina Azizi
verifikimi i mandatit në seancën 8-të të mbajtur më 10.7.2014
47. Mirvan Xhemaili
48. Artan Grubi
49. Musa Xhaferi
ndërprerja e mandatit në seancën e 5-të të mbajtur më 19.6.2014
Në atë vend: Musa Ibraimi
verifikimi i mandatit në seancën 7-të të mbajtur më 2.7.2014
50. Ramis Merko
51. Vjollca Mehmeti-Nuredini
52. Ali Ahmeti
53. Hazbi Lika
54. Shpresa Hadri
55. Talat Xhaferi
56. Xhevat Ademi
57. Selvije Saliju
58. Ejup Rustemi
59. Jamin Sinani
60. Nora Aliti

VMRO-DPMNE (VMRO-PARTIA DEMOKRATIKE PËR UNITETIN NACIONAL MAQEDONAS), PARTIA SOCIALISTE E MAQEDONISË, PARTIA DEMOKRATIKE E SERBËVE NË MAQEDONI, LIDHJA E ROMËVE TË MAQEDONISË, PARTIA E DREJTËSISË, PALA E AKSIONIT DEMOKRATIK TË MAQEDONISË, PARTIA E VLLAHËVE TË MAQEDONISË, PARTIA PËR INTEGRIMIN E ROMËVE, PARTIA E PUNËTORËVE BUJQËSORË TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË, BASHKIMI I PËRHERSHËM RADIKAL MAQEDONAS, PARTIA E RE LIBERALE, PARTIA E DEMOKRATËVE TË BASHKUAR TË MAQEDONISË, ORGANIZATA E ATDHEUT TË MAQEDONISË PËR RIPËRTËRITJE RADIKALE - VARDARI - EGJEU - PIRINI, ALEANCA MAQEDONASE, PARTIA DEMOKRATIKE E TURQVE TË MAQEDONISË, VMRO-PD (VMRO-PARTIA DEMOKRATIKE), LIDHJA DEMOKRATIKE, RIPËRTËRITJA DEMOKRATIKE E MAQEDONISË, FORCAT DEMOKRATIKE TË ROMËVE, PARTIA DEMOKRATIKE E BOSHNJAKËVE, PARTIA E BASHKUAR PËR BARAZI TË ROMËVE, PARTIA DEMOKRATIKE E ROMËVE, UNIONI SOCIALDEMOKRAT, ROMËT E BASHKUAR TË MAQEDONISË

61. Nikolla Gruevski
ndërprerja e mandatit në seancën e 5-të të mbajtur më 19.6.2014
Në atë vend: Dragan Danev
verifikimi i mandatit në seancën e 7-të të mbajtur më 2.7.2014
62. Liljana Popovska
63. Elizabeta Kançevska Milevska
ndërprerja e mandatit në seancën e 5-të të mbajtur më 19.6.2014
Në atë vend: Svetllana Jakimovska
verifikimi i mandatit në mbledhjen e 7-të të mbajtur më 2.7.2014
64. Aspazija Sofijanova
ndërprerja e mandatit në seancën e 6-të të mbajtur më 23.6.2014
Në atë vend: Jasminka Damçeska
verifikimi i mandatit në seancën e 7-të të mbajtur më 2.7.2014
65. Dime Spasov
ndërprerja e mandatit në seancën e 5-të të mbajtur më 19.6.2014
Në atë vend: Andon Çibishev 
verifikimi i mandatit në seancën e 7-të të mbajtur më 2.7.2014
66. Ljupço Dimovski
67. Fatmir Imeroski
68. Daniella Rangellova
69. Gordana Jankulloska
ndërprerja e mandatit në seancën e 5-të të mbajtur më 19.6.2014
Në atë vend: Marija Angellova
verifikimi i mandatit në seancën e 7-të të mbajtur më 2.7.2014
70. Trajko Veljanoski
71. Zoran Gjorgjievski
72. Ivan Stoilkoviq
73. Amdi Bajram
74. Vlladanka Aviroviq
75. Vesna Damçevska-Ilievska
76. Aleksandar Stojkoski
77. Avdija Pepiq
78. Ollga Najdenovska
79. Nikolla Todorov
ndërprerja e mandatit në seancën e 5-të të mbajtur më 19.6.2014
Në atë vend: Gjorgji Koxhabashiev
verifikimi i mandatit në seancën e 7-të të mbajtur më 2.7.2014
80. Vlladimir Gjorçev
81. Sllagjana Mitovska
82. Ilija Dimovski
83. Nikolla Micevski
84. Magdalena Manaskova
85. Emil Dimitriev
ndërprerja e mandatit në seancën e 88-të të mbajtur më 18.1.2016
Në atë vend: Millka Hristova
verifikimi i mandatit në seancën e 90-të të mbajtur më 27.1.2016
86. Trajço Dimkov
87. Bllagica Llasovska
88. Stojan Millanov
89. Ivan Ivanov
90. Suzana Sekullovska
91. Marjanço Kolevski
92. Zoran Stavreski
ndërprerja e mandatit në seancën e 5-të të mbajtur më 19.6.2014
Në atë vend: Bllagorodna Bojaxhieva
verifikimi i mandatit në seancën e 7-të të mbajtur më 2.7.2014
93. Pavle Trajanov
94. Ane Llashkoska
95. Vasil Pishev
96. Dimitar Stevananxhija
97. Sillvana Boneva
ndërprerja e mandatit në seancën e 83-të të mbajtur më 16.12.2015
Në atë vend: Mirjana Haxhievska
ndërprerja e mandatit në seancën e 86-të të mbajtur më 30.12.2015
98. Dragan Cuklev
99. Gjoko Kamçev
100. Vesna Pemova
101. Romeo Trenov
ndërprerja e mandatit në seancën e 72-të të mbajtur më 29.10.2015 
Në atë vend: Dajanço Eftimov
verifikimi i mandatit në seancën e 71-të të mbajtur më 2.11.2015
102. Sllave Goshev
103. Nada Cipusheva
104. Antonijo Milloshoski
105. Zoran Ilioski
106. Liljana Zaturoska
107. Sasho Vasilevski
108. Bllagoja Despotoski
109. Liljana Kuzmanovska
110. Nola Ismajllovska
111. Kërsto Mukoski
112. Aleksandar Nikolloski
113. Momçilo Avramoski
114. Sonja Talevska
115. Nikolla Poposki
ndërprerja e mandatit në seancën e 5-të të mbajtur më 19.6.2014
Në atë vend: Alim Bilalli
verifikimi i mandatit në seancën e mbajtur më 2.7.2014
116. Kenan Hasipi
117. Svetllana Karapetrova
118. Sasho Aqimoski
119. Pavle Sazdov 
120. Risto Mançev
121. Vasko Naumovski

RILINDJA DEMOKRATIKE KOMBËTARE - RDK

122. Rufi Osmani, dhe 
ndërprerja e mandatit në seancën e 3-të të mbajtur më 26.5.2014
Në këtë vend: Mirsada Emini-Asani
verifikimi i mandatit në seancën e 6-të mbajtur më 23.6.2014 


Koalicioni GROM

123. Çedomir Sazdovski

 
Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.